Oikeustiede:luonnon monimuotoisuus/laajempi kuvaus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Mallinesilmukka havaittu: Malline:Ilmiö


Palaa takaisin käsitesivulle

Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen perusta on biologista monimuotoisuutta koskevassa yleissopimuksessa (SopS 78/1994), josta käy selkeästi ilmi kestävän käytön ja suojelun ulottuvuudet. Kumpikaan ei voi kuitenkaan toteutua, jos luonnon monimuotoisuus tuhoutuu esimerkiksi haitallisten aineiden kuormituksen takia tai ilmastonmuutoksen vuoksi. Sellaista aiempaa kuormitusta on syntynyt muun muassa metsille ilmansaasteiden aiheuttamista happosateista.

Luonnon monimuotoisuuden osien kestävä käyttö tai suojelu ratkaistaan aina erikseen erilaisissa käytännön lainsoveltamistilanteissa ja sen heikentymistä voidaan estää myös torjumalla ympäristön pilaantumista tai hillitsemällä ilmastonmuutosta. Luonnon monimuotoisuus kytkeytyy kiinteästi kaikkien vastuuseen luonnosta ja luonnon monimuotoisuuden suojaan ja on niiden kautta osa ympäristöperusoikeutta. Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen tai säilyttäminen on muun ohella luonnonsuojelulain (1096/1996) ja metsälain (1093/1996) tavoitteena.