Oikeustiede:lomautusilmoitus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

lomautusilmoitus

lomautusilmoitus
Definition työnantajan työntekijälle antama ilmoitus alkavasta lomautuksesta, joka on annettava tietyssä määräajassa ja jonka laiminlyönti lykkää lomautuksen alkamista
Explanation Lomauttamisesta on ilmoitettava lomautettavalle työsopimuslain mukaan vähintään 14 kalenteripäivää ennen lomautuksen alkamista. Lomautusilmoitus tulee antaa lomautettavalle henkilökohtaisesti, mutta mikäli se ei ole mahdollista, voidaan lomautusilmoitus antaa myös kirjallisesti tai sähköisesti. Pyynnöstä lomautusilmoitus tulee antaa kirjallisesti.

Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos työnantajalla ei ole muun syyn kuin lomautuksen vuoksi lomautusaikaan kohdistuvaa palkanmaksuvelvoitetta tai jos työnteon ylivoimainen este on työnantajasta ja työntekijästä riippumaton. Lisäksi ilmoitus on annettava tiedoksi lomautettavien työntekijöiden edustajalle. Jos lomautus kohdistuu vähintään 10 työntekijään, on työnantajan ilmoitettava siitä myös työvoimaviranomaiselle, paitsi jos hänellä on muun lain perusteella vastaava velvollisuus.

Työnantaja ei vapaudu palkanmaksuvelvollisuudestaan ennen lain mukaisen ilmoitusvelvollisuuden täyttämistä. Työntekijän on myös aina saatava lomautusilmoitus tosiasiassa tiedokseen, jotta lomautus voi alkaa. Lomautusilmoitusta tulee työsopimuslain mukaan edeltää ennakkoselvitys, joka annetaan viipymättä, kun lomautustarve on tullut työnantajan tietoon.

Useassa työehtosopimuksessa lomautusilmoitusaika on sovittu 30 päivän pituiseksi.
Additional Information
Kirjoittaja: Seppo Koskinen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.06.2019: Oikeustiede:lomautusilmoitus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lomautusilmoitus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →