Oikeustiede:lomauttaminen

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

lomauttaminen

lomauttaminen
Definition työnteon ja palkanmaksun keskeyttäminen työsuhteen pysyessä muutoin voimassa
Explanation Jos työnantaja voisi irtisanoa tai purkaa työsopimuksen, hänellä on oikeus 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen lomauttaa työntekijä. Lisäksi työntekijä voidaan edellä mainitulla tavalla lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi, jos työ on tilapäisesti vähentynyt eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää muuta työtä tai työnantajan tarpeisiin sopivaa koulutusta.

Työsopimuslaissa säädetty työnantajan oikeus lomauttaa työntekijä (yksipuolinen lomauttaminen) voidaan jakaa kahteen ryhmään toimenpiteen perusteen nojalla. Jos työnantajalla on oikeus irtisanoa työsopimus, hänellä on oikeus myös lomauttaa. Jos sen sijaan työ on vain tilapäisesti vähentynyt, työnantajalla on oikeus lomauttaa työntekijä enintään 90 päivän ajaksi. Työsuhteen kestäessä työntekijä ja työnantaja voivat sopia työntekijän lomauttamisesta (sopimusperusteinen lomautus). Perusteen on liityttävä työnantajan toimintaan tai taloudelliseen tilaan.

Työmarkkinajärjestöjen välillä solmitut yleissopimukset eivät koske lomautusperusteita. Perusteet määräytyvät lain ja alakohtaisten työehtosopimusten mukaisesti. Järjestösopimuksissa on lisäksi säännelty poikkeukselliset lomautustilanteet.

Lomautusoikeus koskee pääsäännön mukaan vain toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa olevia työntekijöitä. Määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä voidaan lomauttaa ainoastaan, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja vakituinen työntekijä voitaisiin lomauttaa työssä ollessaan.
Additional Information
Kirjoittaja: Seppo Koskinen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.06.2019: Oikeustiede:lomauttaminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lomauttaminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →