Oikeustiede:lex arbitri

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

lex arbitri

lex arbitri
lex loci arbitri
Definition kansainvälisessä välimiesmenettelyssä merkityksensä saava latinankielinen termi, joka karkeasti käännettynä tarkoittaa välimiesmenettelyn lakia
Explanation Lex arbitrin eli karkeasti käännettynä välimiesmenettelyn lain voidaan ensisijaisesti katsoa tarkoittavan lakia, joka sääntelee välimiesmenettelyn menettelyllistä puolta. Se on ajatuksellisesti pidettävä erillään jutun laista eli lex causaesta, vaikkakin tietyissä tapauksissa lex arbitri ja lex causae voivat olla sama laki. Lex arbitri hahmottui välimiesmenettelyssä vastineeksi tuomioistuinmenettelyn lex forille eli tuomioistuinvaltion laille, ja sen on lähtökohtaisesti katsottu tarkoittavan välimiesmenettelyn sijaintipaikan eli välityspaikan lakia. Teoreettisesti tarkasteltuna lex arbitri voidaan kuitenkin katsoa tosiasiallisen välityspaikan laista erilliseksi laiksi, joten termejä lex arbitri ja lex loci arbitri ei tulisi erittelemättä käyttää synonyymeina.


Lex arbitrin muotoutumisen taustavaikutteina nähdään kansainvälisen yksityisoikeuden territoriaaliperiaate ja forumvaltion laille annettu etusija-asema vieraan valtion lakiin nähden. Viime vuosikymmeninä välityspaikan lain merkitys kansainvälisessä välimiesmenettelyssä on heikentynyt olennaisesti. Delokalisaatioteorian kehittyessä kansainvälistä välimiesmenettelyä on pyritty irtaannuttamaan sidoksistaan kansallisiin oikeusjärjestyksiin ja vallitsevana näkemyksenä nykyään onkin, ettei kansainvälinen välimiesmenettely ole lähtökohtaisesti sidoksissa tiettyyn oikeuspaikkaan ("arbitration has no forum"). Lex arbitriksi katsottavalla lailla on kuitenkin edelleen merkitystä, kun pohditaan, onko annettu välitystuomio täytäntöönpanokelpoinen ja/tai voidaanko annettu välitystuomio julistaa mitättömäksi tai kumota. Lisäksi välityspaikan lakia sovelletaan tuomioistuimissa kansainväliseen välimiesmenettelyyn liitännäisiin menettelyihin, kuten valan tai vakuutuksen vastaanottamiseen todistelussa taikka pakkokeinoja koskevien määräysten antamiseen.
Additional Information
Kirjoittaja: Iina Tornberg

Related Concepts

Sources

BrekoulakisS2010, HirschA1979, MannFA1967, ParkW1983, PaulssonJ2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.06.2019: Oikeustiede:lex arbitri. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lex arbitri.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →