Oikeustiede:lapsen määräämisoikeus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

lapsen määräämisoikeus

lapsen määräämisoikeus
Definition alaikäiselle henkilölle oikeusjärjestyksessä annettu mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin ratkaisuihin
Explanation Lapsen asioista päättäminen kuuluu pääsäännön mukaan lapsen huoltajalle ja edunvalvojalle tai muulle lapsen lailliselle edustajalle. Tästä pääsäännöstä on kuitenkin lisääntyvästi tehty poikkeuksia. Tämä kehityssuunta sai vuonna 1989 vahvistuksen YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa (SopS 60/1991). Sen 12 artiklan mukaan lapselle, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, taataan oikeus näkemystensä vapaaseen ilmaisemiseen kaikissa lasta itseään koskevissa asioissa ja oikeus saada ne otetuiksi huomioon ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Myös Suomessa on lakeja säädettäessä pyritty noudattamaan tätä linjausta. Määräämisoikeus voi olla voimakkuudeltaan eriasteista. Jos lapsi voi päättää asiasta yksin, puhutaan itsemääräämisoikeudesta. Jos taas päätös tai toimenpide ollakseen pätevä tai laillinen vaatii sekä lapsen että hänen laillisen edustajansa suostumuksen, kysymys on lapsen myötämääräämisoikeudesta. Määräämisoikeuden heikoin muoto on oikeus saada mielipiteensä kuuluviin itseään koskevassa päätöksenteossa. Lapsella on tällöin oikeus tulla kuulluksi päätösmenettelyssä, tai toisella henkilöllä, esimerkiksi lapsen huoltajalla, on velvollisuus selvittää lapsen mielipide ja ottaa sen huomioon lapsen kehittyneisyyden mukaisesti.
Additional Information
Kirjoittaja: Markku Helin

Sources

HelinM1994, MattilaH(toim.)1984, TolonenH2015

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.06.2019: Oikeustiede:lapsen määräämisoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lapsen määräämisoikeus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →