Oikeustiede:lainvalmisteluoppaat

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

lainvalmisteluoppaat

lainvalmisteluoppaat
Määritelmä ohjeet, ohjelmat ja oppaat lainvalmistelua varten
Selite Lainvalmistelutyö on oikeudellisesti sääntelemättä. Sen sijaan Suomessa kuten muissakin maissa on annettu viime vuosikymmeninä lukuisa määrä erilaisia ohjeita, ohjelmia ja oppaita. Ne ovat syntyneet yleensä lainvalmistelutyön kehittämisen tuloksena. Niiden tarkoituksena on opastaa, miten lainvalmistelutyö olisi järjestettävä ja minkälaisia asiakirjoja sen tuloksena on laadittava. Ohjeet ja oppaat kohdistuvat erityisesti lainvalmistelijaan, mutta lainvalmistelun laadun parantamiseksi tähtäävien ohjelmien kohdejoukkona ovat myös lainvalmistelutyöstä vastuussa olevat poliittiset toimijat ja virkamiesjohto.

Lainvalmisteluoppaat ovat oikeudellisessa mielessä suositusluonteisia ohjeita eivätkä ne siis ole juridisesti ehdottomasti noudatettavia normeja. Ohjeita ja oppaita annettaessa on kuitenkin usein painotettu niiden noudattamisen tärkeyttä.

Tärkein lainvalmistelua koskeva ohje ovat niin sanotut HELO-ohjeet eli hallituksen esitysten laatimisohjeet, jotka annettiin ensimmäisen kerran vuonna 1975. Voimassa olevat ohjeet ovat vuodelta 2004. Muita ohjeita ovat muun muassa Sujuvampaa lainsäädäntöä: Lainvalmistelijan prosessiopas, Lainkirjoittajan opas (2013), Lainlaatijan EU-opas (2012), Valtiosopimusopas 2012 ja Säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeet (2007).
Lisätiedot
Kirjoittaja: Matti Niemivuo

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

NiemivuoM2008

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.03.2019: Oikeustiede:lainvalmisteluoppaat. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lainvalmisteluoppaat.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →