Oikeustiede:lainvalmistelullinen oikeusvertailu

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

lainvalmistelullinen oikeusvertailu

lainvalmistelullinen oikeusvertailu
Määritelmä Praktisen oikeusvertailun käyttäminen apuna kansallisessa lainvalmistelussa. Oikeusvertailulla voi olla jokin tietty tavoite, tai sitä voidaan käyttää yleisesti suunnitellun lain toimivuuden arviointiin.
Selite Lainvalmisteluhankkeissa on luontevaa hakea vertailupohjaa vastaavista ulkomaalaisista laeista. Käytännössä näin on toimittu jo pitkään eri mittakaavoissa. 1800-luvun suurten kodifikaatioiden reseptio muissa maissa edustaa pisimmälle vietyä oikeusvertailun käyttöä lainvalmistelussa, kun taas nykyaikaisella hallituksen esitykseen sisältyvällä lyhyellä katsauksella muutaman muun maan vastaavaan lakiin ei ole välttämättä kuin pinnallinen vaikutus lakiesityksen varsinaiseen sisältöön. Oikeusvertailun käyttö osana lainvalmistelua on kuitenkin lisääntynyt erityisesti globalisaation ja erilaisten kansainvälisten järjestöjen kasvaneen vaikutuksen myötä.

Lainvalmistelussa oikeusvertailun on tarkoitus toimia tietoa tuottavana työkaluna. Ulkomaista oikeutta koskevalla tiedolla halutaan yleisesti parantaa ehdotetun lain sisältöä. Ulkomaisista esimerkeistä voidaan hakea joko ideoita omiin säädösratkaisuihin tai niiden perusteella voidaan pyrkiä arvioimaan esitetyn mallin toimivuutta. Oikeusvertailulla voi olla lainvalmistelussa myös tietty tavoite. Integratiivinen eli yhdentävä intressi on nykyään varsin yleinen. Tällöin pyritään oikeusjärjestelmien yhteensopivuuden parantamiseen, harmonisointiin. Suomessa tällaisia pyrkimyksiä on ollut varsinkin suhteessa muiden pohjoismaiden lakeihin, sekä nykyään Euroopan unionin direktiivien kansalliseen implementointiin liittyen. Kontradiktiivisen eli erottelevan intressin piirteitä on nähty lainvalmistelussa käytetyssä oikeusvertailussa ennen, kun maailma oli vahvemmin jaettuna eri blokkeihin. Tällöin vertailevia katsauksia tehtiin myös sellaisten maiden lainsäädäntöön joista nimenomaan ei haluttu omaksua mitään piirteitä.

Oikeusvertailu törmää lainvalmistelun yhteydessä samoihin ongelmiin kuin muissakin käyttötarkoituksissa: mitkä kohdemaat, mikä aineisto ja mikä metodi? Nykyään kaikkiin merkittäviin lakihankkeisiin tulee sisältyä vertaileva osio, jossa tulee tarpeen mukaan selostaa asiaan liittyvää ulkomaista lainsäädäntöä ja vireillä olevia lainsäädäntöhankkeita. Katsauksessa on nimenomaan selostettava, ovatko ulkomaiset esimerkit vaikuttaneet ehdotettuihin ratkaisuihin. Katsauksen merkitys asialle määrittää sen laajuuden ja tarkkuuden. Vertailevien osioiden taso vaihtelee pinnallisista katsauksista aitoon oikeusvertailuun, jolloin siitä saatuja argumentteja hyödynnetään suoraan esitetyn lainsäädännön muotoilussa. Vertailevien osioiden laatimiselle oman ongelmansa asettavat myös käytettävien resurssien ja osaamisen rajallisuus.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Tomi Tuominen

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

HusaJ2013, NiemivuoM2002, ReimannM2008

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.03.2019: Oikeustiede:lainvalmistelullinen oikeusvertailu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lainvalmistelullinen oikeusvertailu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →