Oikeustiede:laintarkastuskunta

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

laintarkastuskunta

laintarkastuskunta
Definition vuosina 1960–1992 toiminut laki- ja muiden säädösehdotusten asiallista, lakiteknistä ja kielellistä tarkastamista varten perustettu toimielin, joka koostui kahdesta korkeimman oikeuden ja yhdestä korkeimman hallinto-oikeuden jäsenestä
Explanation Laintarkastuskunta perustettiin Ruotsin esikuvan mukaan vuonna 1959 ja se aloitti toimintansa 1.9.1960. Se toimi runsaat 30 vuotta eli vuosina 1960–1992. Vuosina 1993–1996 sen toiminta oli keskeytyneenä, kunnes toimielin lakkautettiin vuoden 1997 alusta.

Laintarkastuskunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja toiminnasta säädettiin sitä koskevassa laissa (518/1959) ja asetuksessa (334/1960). Lain mukaan laintarkastuskunta oli olemassa laki- ja muiden säädösehdotusten asiallista, lakiteknistä ja kielellistä tarkastamista varten. Sen tuli antaa valtioneuvostolle tai ministeriöille niiden pyytämät lausunnot säädösehdotuksista, jotka sisälsivät valtiosäännön, oikeusjärjestelmän keskeisten perusteiden tai kansalaisten oikeussuojan kannalta merkittäviä säännöksiä. Lausunto oli pyydettävä myös keskeisistä yksityisoikeuden, rikos- ja prosessioikeuden, hallinto-oikeuden, talousoikeuden ja ympäristöoikeuden alaan kuuluvista säädösehdotuksista. Lausunnon pyytäminen oli pakollista, jollei asian kiireellisyydestä tai muusta syystä muuta johtunut.

Laintarkastuskunta koostui kahdesta korkeimman oikeuden ja yhdestä korkeimman hallinto-oikeuden jäsenestä, jotka tuomioistuimet määräsivät. Yksittäistä laintarkastustehtävää varten voitiin määrätä enintään kaksi lisäjäsentä. Laintarkastuskunta saattoi myös ottaa sihteerin lausunnon laatimista varten.

Käytetyt lähteet: Regeringsformen (Ruotsi) 8 luku 20–22 § (2010:1408) ja Lag om Lagrådet (SFS 2003:333, muut. 2010:1467)
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Niemivuo

Related Concepts

Sources

NergeliusJ2014, NiemivuoM2008, EIF-V, s. 548-551

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.06.2019: Oikeustiede:laintarkastuskunta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:laintarkastuskunta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →