Oikeustiede:lain soveltamisala

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

lain soveltamisala

lain soveltamisala
Määritelmä se, mihin lakia sovelletaan
Selite Lain soveltamisala määrittelee sen, mihin asioihin taikka keihin henkilöihin tai organisaatioihin lakia sovelletaan. Voidaankin puhua lain asiallisesta, henkilöllisestä tai organisatorisesta soveltamisalasta. Lain soveltamisala voi olla myös alueellisesti tai ajallisesti rajattu.

Lain soveltamisala voi olla laaja. Esimerkiksi Suomen rikoslain soveltamisala kattaa kaikki täällä tehdyt rikokset. Myös hallinto-oikeuden alan yleislait – esimerkiksi hallintolaki ja julkisuuslaki – sääntelevät kattavasti maamme julkisen hallinnon toimintaa. Vastaavasti erityislait ovat soveltamisalaltaan kapeampia. Esimerkiksi poliisilaki sääntelee vain poliisia ja sen toimintaa.

Lain soveltamisalaa koskeva säännös sisältyy säännönmukaisesti lain alkupykäliin. Lakiteknisesti soveltamisala voi olla sisällytetty yhteen tai useampaan pykälään. Sääntelyssä säännönmukaisesti sanotaan ensin pääsääntö: mihin tai keihin lakia sovelletaan. Toiseksi pykälässä voidaan ilmaista se, mihin tai keihin lakia ei sovelleta (poikkeus). Edelleen soveltamisalasäännös saattaa sisältää sen, keihin vielä lakia sovelletaan (täydennys).

Asetuksiin ja muihin säädöksiin ei sisälly vastaavanlaista soveltamisalasäännöstä kuin lakeihin.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Matti Niemivuo

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

NiemivuoM2008, s. 109 ja 202-207, Niemivuo&al2010, s. 90-112, EIF-IV, s. 628-632

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.03.2019: Oikeustiede:lain soveltamisala. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lain soveltamisala.)