Oikeustiede:lain soveltamisala

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

lain soveltamisala

lain soveltamisala
Definition se, mihin lakia sovelletaan
Explanation Lain soveltamisala määrittelee sen, mihin asioihin taikka keihin henkilöihin tai organisaatioihin lakia sovelletaan. Voidaankin puhua lain asiallisesta, henkilöllisestä tai organisatorisesta soveltamisalasta. Lain soveltamisala voi olla myös alueellisesti tai ajallisesti rajattu.

Lain soveltamisala voi olla laaja. Esimerkiksi Suomen rikoslain soveltamisala kattaa kaikki täällä tehdyt rikokset. Myös hallinto-oikeuden alan yleislait – esimerkiksi hallintolaki ja julkisuuslaki – sääntelevät kattavasti maamme julkisen hallinnon toimintaa. Vastaavasti erityislait ovat soveltamisalaltaan kapeampia. Esimerkiksi poliisilaki sääntelee vain poliisia ja sen toimintaa.

Lain soveltamisalaa koskeva säännös sisältyy säännönmukaisesti lain alkupykäliin. Lakiteknisesti soveltamisala voi olla sisällytetty yhteen tai useampaan pykälään. Sääntelyssä säännönmukaisesti sanotaan ensin pääsääntö: mihin tai keihin lakia sovelletaan. Toiseksi pykälässä voidaan ilmaista se, mihin tai keihin lakia ei sovelleta (poikkeus). Edelleen soveltamisalasäännös saattaa sisältää sen, keihin vielä lakia sovelletaan (täydennys).

Asetuksiin ja muihin säädöksiin ei sisälly vastaavanlaista soveltamisalasäännöstä kuin lakeihin.
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Niemivuo

Related Concepts

Sources

NiemivuoM2008, s. 109 ja 202-207, Niemivuo&al2010, s. 90-112, EIF-IV, s. 628-632

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.4.2020: Oikeustiede:lain soveltamisala. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lain soveltamisala.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →