Oikeustiede:läheinen yhteistyö unioniliitännäisessä päätöksenteossa

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

läheinen yhteistyö unioniliitännäisessä päätöksenteossa

läheinen yhteistyö unioniliitännäisessä päätöksenteossa
Definition tasavallan presidentin ja valtioneuvoston välinen yhteistyösuhde keskeisissä Euroopan unioniin liittyvissä ulko- ja turvallisuuspoliittisissa asioissa.
Explanation Perustuslain 93.1 §:n mukaan tasavallan presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa (mm. päätöksenteko kansainvälisistä velvoitteista) yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

Toimivalta kansainvälisissä asioissa on jaettu. Perustuslain 93.2 §:n mukaan päätösvalta Euroopan unionin asioissa on säädetty valtioneuvostolle: valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä, jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä. Eduskunta osallistuu Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun sen mukaan kuin perustuslaissa säädetään.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on useissa lausunnoissa todennut, että etenkin keskeisissä Euroopan unionin asioissa, erityisesti unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla, valtioneuvoston tulee toimia läheisessä yhteistyössä tasavallan presidentin kanssa. Luontevimmin tämä toteutuu hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan niissä kokouksissa, joissa tasavallan presidentti toimii puheenjohtajana. Muista menettelymuodoista ei ole sääntelyitä, mutta käytännössä tämän ministerivaliokunnan kokouksen edellä, EU-ministerivaliokunnassa, valtioneuvosto on jo määritellyt kantansa, ja se kuvataan tasavallan presidentille.

"Läheinen yhteistyö" ei ole perustuslaissa säädetty kompetenssisuhde kuten "yhteistoiminta valtioneuvoston kanssa" on yleisen ulkopolitiikan alaan kuuluvissa asioissa (PeL 93.1 §).
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.10.2020: Oikeustiede:läheinen yhteistyö unioniliitännäisessä päätöksenteossa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:läheinen yhteistyö unioniliitännäisessä päätöksenteossa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg