Oikeustiede:kuntien valtionvalvonta

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kuntien valtionvalvonta

kuntien valtionvalvonta
Määritelmä valtion viranomaisten kuntiin kohdistamat hallinnolliset valvontatoimet ja -menettelyt
Selite Valtion ja kuntien suhteen määrittelyn perusta on perustuslain 121 §. Koska kuntien tehtävistä tulee säätää lailla, myös valtion viranomaisten kuntiin kohdistamien valvontatoimien on perustuttava lakiin. Kunnat eivät ole valtion viranomaisten alaisia. Valtion kuntiin kohdistamalla valvonnalla tulee olla lainsäädännöllinen perusta. Valtionvalvontaa on perusteltu yhdenmukaisuuden vaatimuksella.

Kuntalain 8 §:n 1 momentin mukaan valtiovarainministeriö seuraa yleisesti kuntien toimintaa ja taloutta sekä huolehtii, että kuntien itsehallinto otetaan huomioon kuntia koskevan lainsäädännön valmistelussa. Säännöksessä ei ole käytetty käsitettä ohjaus ja valvonta, vaan yleinen seuranta. Erityislainsäädännössä on eri hallinnonaloja koskevia tarkempia säännöksiä, joissa valtion viranomaisten toimivalta ulottuu pidemmälle kuin kuntalaissa. Yleisesti kuntiin kohdistuva hallinnollinen ohjaus ja valvonta ovat tulleet yleisluonteisemmiksi. Yksittäisiä päätöksiä ei enää juuri alisteta valtion viranomaisten vahvistettaviksi. Kuntiin kohdistuvaa valvontaan on muutettu informaatio-ohjauksen suuntaan ja omavalvonnan merkitystä on lisätty.

Kuntalain 8 §:n 3 momentin mukaan kuntia koskevaa lainsäädäntöä, periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia kunnallishallinnon ja -talouden asioita sekä valtion- ja kunnallistalouden yhteensovittamista käsitellään valtion ja kuntien neuvottelumenettelyssä. Peruspalveluohjelmamenettelyllä tarkoitetaan peruspalveluohjelmaa sekä peruspalvelubudjettia. Valtion ja kuntien neuvottelumenettelyyn kuuluu peruspalveluohjelmamenettelyn lisäksi asioiden käsittely valtiovarainministeriön yhteydessä toimivassa kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa.

Lähteet: kuntalaki (365/1995) 8 §, 8 a §, 8 b §, Kuntiin kohdistuvan valtionohjauksen periaatteet. Normihanketyöryhmän ehdotukset. Valtiovarainministeriön julkaisuja 13/2011
Lisätiedot
Kirjoittaja: Kirsi Kuusikko

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

RyynänenA2004, Harjula&Prättälä2012, s. 182-192

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:kuntien valtionvalvonta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kuntien valtionvalvonta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →