Oikeustiede:kuntien valtionvalvonta

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kuntien valtionvalvonta

kuntien valtionvalvonta
Definition valtion viranomaisten kuntiin kohdistamat hallinnolliset valvontatoimet ja -menettelyt
Explanation Valtion ja kuntien suhteen määrittelyn perusta on perustuslain 121 §. Koska kuntien tehtävistä tulee säätää lailla, myös valtion viranomaisten kuntiin kohdistamien valvontatoimien on perustuttava lakiin. Kunnat eivät ole valtion viranomaisten alaisia. Valtion kuntiin kohdistamalla valvonnalla tulee olla lainsäädännöllinen perusta. Valtionvalvontaa on perusteltu yhdenmukaisuuden vaatimuksella.

Kuntalain 8 §:n 1 momentin mukaan valtiovarainministeriö seuraa yleisesti kuntien toimintaa ja taloutta sekä huolehtii, että kuntien itsehallinto otetaan huomioon kuntia koskevan lainsäädännön valmistelussa. Säännöksessä ei ole käytetty käsitettä ohjaus ja valvonta, vaan yleinen seuranta. Erityislainsäädännössä on eri hallinnonaloja koskevia tarkempia säännöksiä, joissa valtion viranomaisten toimivalta ulottuu pidemmälle kuin kuntalaissa. Yleisesti kuntiin kohdistuva hallinnollinen ohjaus ja valvonta ovat tulleet yleisluonteisemmiksi. Yksittäisiä päätöksiä ei enää juuri alisteta valtion viranomaisten vahvistettaviksi. Kuntiin kohdistuvaa valvontaan on muutettu informaatio-ohjauksen suuntaan ja omavalvonnan merkitystä on lisätty.

Kuntalain 8 §:n 3 momentin mukaan kuntia koskevaa lainsäädäntöä, periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia kunnallishallinnon ja -talouden asioita sekä valtion- ja kunnallistalouden yhteensovittamista käsitellään valtion ja kuntien neuvottelumenettelyssä. Peruspalveluohjelmamenettelyllä tarkoitetaan peruspalveluohjelmaa sekä peruspalvelubudjettia. Valtion ja kuntien neuvottelumenettelyyn kuuluu peruspalveluohjelmamenettelyn lisäksi asioiden käsittely valtiovarainministeriön yhteydessä toimivassa kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa.

Lähteet: kuntalaki (365/1995) 8 §, 8 a §, 8 b §, Kuntiin kohdistuvan valtionohjauksen periaatteet. Normihanketyöryhmän ehdotukset. Valtiovarainministeriön julkaisuja 13/2011
Additional Information
Kirjoittaja: Kirsi Kuusikko

Related Concepts

Sources

RyynänenA2004, Harjula&Prättälä2012, s. 182-192

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.06.2019: Oikeustiede:kuntien valtionvalvonta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kuntien valtionvalvonta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →