Oikeustiede:kuntalaisaloite

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kuntalaisaloite

kuntalaisaloite
Määritelmä kuntalaisten mahdollisuus tehdä esityksiä kunnan toimintaa koskevissa asioissa
Selite Kunnan asukkaat voivat tehdä aloitteita kunnalle sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteentekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Valtuustolle aloitteen neuvoa-antavan kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä voi tehdä viisi prosenttia äänioikeutetuista asukkaista.

Aloiteoikeus on perinteinen kuntalaisten vaikuttamiskeino, joka muistuttaa jossakin määrin kantelua. Kun kantelu on epäkohdan saattamista valvontaa suorittavan tietoon, aloitteella pyritään tilanteen parantamiseen ja kehittämiseen. Aloitteen, kuten kantelunkin, voi tehdä vapaamuotoisesti. Aloitteen tekemiseksi tulee olla kuntalain mukaan kunnan asukas, mutta lähtökohtaisesti tätä tulkitaan vanhan kuntalain mukaan siten, että riittävää on kunnan jäsenyys. Aloitteita tehdään erityisesti terveydenhuoltoon ja tiestöön liittyen. Osana sähköisen asioinnin ja demokratian kehittämistä on avattu Kuntalaisaloite.fi -palvelu.

Lähteet: kuntalaki (965/1995) 28 §
Lisätiedot
Kirjoittaja: Kirsi Kuusikko

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Harjula&Prättälä2012, s. 298-301

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.03.2019: Oikeustiede:kuntalaisaloite. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kuntalaisaloite.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →