Oikeustiede:kunnalliset palvelut

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kunnalliset palvelut

kunnalliset palvelut
Määritelmä kunnan tai kuntayhtymän kuntalaisille järjestämiä palveluita erityisesti opetuksen, terveydenhoidon ja sosiaalitoimen alueille
Selite Kunnat hoitavat valtaosan julkisista palveluista. Edellä mainittujen palveluiden ohella niitä ovat muun muassa lupa- ja valvontatehtävät ja kunnallisen infrastruktuurin ylläpitoon kuuluvat tehtävät, kuten jätehuolto. Palveluiden järjestäminen perustuu yleensä erityislainsäädäntöön, ja palvelutehtävät ovat siten valtaosin kunnan erityistoimialaan kuuluvia. Osaan palveluista, kuten perusopetukseen sekä hoivaan ja huolenpitoon, kuntalaisilla on subjektiivinen oikeus. Huomattava osa palveluista perustuu objektiiviseen järjestämisvastuuseen, jonka mukaan kunnan taloudelliset voimavarat voivat vaikuttaa palvelutarjontaan. Sosiaali- ja terveyspalveluissa voidaan käyttää palveluseteliä. Seteli tarkoittaa kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määrittelemään arvoon asti.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Heikki Kulla

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Harjula&Prättälä2012, s. 19-21 ja 155-163

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:kunnalliset palvelut. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kunnalliset palvelut.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg