Oikeustiede:kumoamiskanne

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kumoamiskanne

kumoamiskanne
Definition Euroopan unionin tuomioistuimessa käsiteltävä kanne, jolla pyritään kumoamaan unionin säädös tai päätös.
Explanation Unionin tuomioistuimella on SEUT 263 artiklassa annettu toimivalta kumoamiskanteet, joilla pyydetään ratkaisua unionin oikeuden pätevyydestä. Käytännössä kanne voi koskea mitä tahansa instrumenttia, jonka tarkoituksena on tuottaa oikeusvaikutuksia kolmansiin osapuoliin nähden. Kanne voi perustua toimivallan puuttumiseen, olennaisen menettelymääräyksen rikkomiseen, perussopimusten tai sen soveltamista koskevan oikeussäännön rikkomiseen, tai harkintavallan väärinkäyttöön. Vuosina 2008–2013 tyypillinen yksityinen kumoamiskanne koski sääntelytoimia, esimerkiksi komission kilpailuoikeudellisia päätöksiä. Instituutiot nostavat verraten usein kumoamiskanteita, jotka koskevat unionin säädöksen oikeusperustaa ja lainsäädäntöprosessia.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio voivat esittää kumoamiskanteen sen kohteesta riippumatta. Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Euroopan keskuspankki, ja alueiden komitea voivat nostaa kanteita vain omien oikeuksiensa turvaamiseksi. Luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä on rajoitettu mahdollisuus nostaa kumoamiskanteita. Luonnollinen tai oikeushenkilö voivat nostaa kanteen jos säädös koskee häntä suoraan ja erikseen. Ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa oli varsin vaikeaa osoittaa, että säädös koski kantajaa erikseen, ellei häntä oltu nimetty säädöksessä. Lissabonin sopimuksen jälkeen kanteen voi myös nostaa, jos sääntelytoimi koskee henkilöä suoraan eikä edellytä täytäntöönpanotoimenpiteitä.

Kumoamiskanne on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on julkaistu tai annettu tiedoksi. Tämä ei kuitenkaan estä aikarajan jälkeenkin sellaista ennakkoratkaisupyyntöä tai muuta kannetta, jossa myös kiistetään unionin säädöksen laillisuus. SEUT 277 mahdollistaa yleisen säädöksen soveltamatta jättämisen samoin perustein myös määräajan päätyttyä
Additional Information
Kirjoittaja: Samuli Miettinen

Related Concepts

Sources

ArnullA2006, Graig&DeBúrga2011, OjanenT2010, RaitioJ 2010

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.06.2019: Oikeustiede:kumoamiskanne. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kumoamiskanne.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg