Oikeustiede:kuluttajantakaus

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kuluttajantakaus

kuluttajantakaus
Määritelmä takaus, jossa takauksenantajana oleva kuluttaja antaa takauksen luotonantajalle
Selite Kuluttajantakaus –termiä ei ole takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetussa laissa (361/1999, takauslaki), vaan laissa kuluttajasta käytetään termiä yksityistakaaja. Takauslaissa on otettu huomioon se, että kuluttajan asema ja tietämys voivat olla sellaiset, että kuluttajaa tulee suojata. Suojaa on annettu yksityistakaajaa koskevilla säännöksillä. Kirjallisuudessa on nostettu esiin termi kuluttajantakaus. Sillä tarkoitetaan yksityistakaajan luotonantajalle antamaa takausta. Termi luotonantaja on määritelty takauslain 2 §:n 7 kohdassa. Käsitteen tarpeellisuudesta voidaan olla eri mieltä, mutta käsitettä käyttämällä on joissakin tapauksissa mahdollista lyhentää ja selkeyttää esitystä. Se johtuu siitä, ettei takauslaissa ole käytetty myöskään termiä yksityistakaus ilmeisesti sen vuoksi, että toinen osapuoli on elinkeinonharjoittaja.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Ari Saarnilehto

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

AurejärviE2001, HE189/1998

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.03.2019: Oikeustiede:kuluttajantakaus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kuluttajantakaus.)