Oikeustiede:kriminalisoinnit perusoikeusjärjestelmässä

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kriminalisoinnit perusoikeusjärjestelmässä

kriminalisoinnit perusoikeusjärjestelmässä (luo nimityssivu)
Määritelmä kriminalisoinnit eli tiettyjen tekojen säätäminen rangaistaviksi merkitsevät puuttumista perustuslaissa turvattuihin perusoikeuksiin (mm. sakko- ja vapausrangaistukset omaisuuden ja vapauden suojan rajoituksina), joten niiden säätämisellä on erityisiä oikeusturvaan liittyviä edellytyksiä.
Selite Perustuslain 8 §:n otsikossa mainitaan rikosoikeudellinen laillisuusperiaate. Vaikka perustuslain otsikoista ei pääsääntöisesti voida johtaa sisältöjä perusoikeussäännöksille, on eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä kehitetty useita kriminalisointeja koskevia sääntöjä. Niillä on täydennetty perusoikeuksien yleisiä rajoittamisedellytyksiä.

Laillisuusperiaatteeseen l. rikosoikeudelliseen legaliteettiperiaatteeseen kuuluvia sääntöjä ovat rikoksina rangaistavien tekojen määritteleminen laissa, taannehtivan rikoslain kielto, rikoslain analogisen soveltamisen kielto, vaatimus rikoksesta seuraavien rangaistusten määrittelemisestä laissa, tekohetkellä säädettyä ankaramman rangaistuksen käytön kielto ja rikostunnusmerkistön määrittelyn tarkkuusvaatimus. Valtaosa näistä säännöistä oli perusoikeusuudistuksen aikana voimassa vain tavanomaisoikeudellisina rikosoikeuden alan sääntöinä (mm. nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege poenali).

Analogiakiellolla viitataan siihen, että rikostunnusmerkistö on kirjoitettava riittävän täsmällisesti lakiin, jottei kriminalisoinnin sanamuotojen ulkopuolelle meneviä tulkintoja tarvittaisi.

Kriminalisointi on kokonaisuudessaan säädettävä tarkasti eduskuntalaissa (tunnusmerkistön ja seuraamuksen määrittely). Blanco-rangaistussäännöksiä ei tule käyttää, joten pelkät viittaukset esimerkiksi kansainvälisessä sopimuksessa oleviin rangaistavuuden määritteisiin tai tunnusmerkistötekijöiden määrittely vain hallituksen esityksen perusteluissa, ei tule kysymykseen.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

LähikäsitteetAlaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:kriminalisoinnit perusoikeusjärjestelmässä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kriminalisoinnit perusoikeusjärjestelmässä.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg