Oikeustiede:kotikunta ja asuinpaikka

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kotikunta ja asuinpaikka

kotikunta ja asuinpaikka
Definition yleensä luonnollisen henkilön asuinkunta eli se kunta, jossa hän asuu vakinaisesti
Explanation Henkilöllä voi olla käytössään useampia asuntoja tai hänellä ei ole asuntoa lainkaan. Silloin hänen kotikuntansa on se kunta, jota hän perhesuhteidensa, toimeentulonsa tai muiden vastaavien seikkojen johdosta itse pitää kotikuntanaan ja johon hänellä on edellä mainittujen seikkojen perusteella kiinteä yhteys. Henkilön oma näkemys kotikunnastaan ei siten ole ainoa huomioon otettava tekijä, vaan sen ohella henkilöllä on oltava muukin kiinteä yhteys kuntaan kuin asunto, kuten työpaikka tai perhe. Henkilön tilapäinen oleskelu toisessa kunnassa ei muuta kotikuntaa. Pitkäaikaisen laitoshoidon tarpeessa olevalla henkilöllä on oikeus valita uudeksi kotikunnakseen laitoksen tai asumispaikkansa sijaintikunta.

Verovelvollisen henkilön kotikuntana pidetään kuntaa, jossa hänellä on verovuotta edeltäneen vuoden lopussa katsottava olleen kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta ja asuinpaikka. Maistraatti ylläpitää valtakunnallista väestötietojärjestelmää, josta käyvät ilmi muun muassa kotikuntatiedot. Jos henkilö muuttaa kotikuntaa tai siellä olevaa asuinpaikkaa, hänen on ilmoitettava siitä etukäteen maistraatille.

Käytetyt lähteet: kotikuntalaki (201/1994)
Additional Information
Kirjoittaja: Heikki Kulla

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.06.2019: Oikeustiede:kotikunta ja asuinpaikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kotikunta ja asuinpaikka.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg