Oikeustiede:konsignaatio

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

konsignaatio

konsignaatio
Definition konsignaatiolla tarkoitetaan sellaista sopimusjärjestelyä, jonka perusteella tavarantoimittaja (konsignaationantaja) tallettaa tavaran sopimusosapuolelleen (konsignaationsaajalle), jolla on alun alkaen osto-oikeus, joka muuttuu velvollisuudeksi ostaa kyseinen tavara itselleen siinä tapauksessa, että hän myy sen edelleen kolmannelle omaan lukuunsa
Explanation Suomessa ei ole konsignaatiota koskevaa erityislainsäädäntöä. Oikeuskäytännössä esiintyy kuitenkin järjestelyjä, jotka ovat hyvin lähellä sellaisia järjestelyjä, joita Ruotsissa komissiolakikomitea on tarkastellut konsignaationa, kun komitea on selvitellyt tavarantoimittajan omistuspohjaisia vakuuskeinoja.

Konsignaatiolle on siten ominaista, että konsignaationsaaja hallitsee esinettä (varastoa) talletuksen tai muun vastaavan oikeustoimen perusteella eikä omistuksenpidätysehdoin tehdyn luottokaupan nojalla omistajan hallintaoikeuden subjektina. Konsignaationantaja pysyy näin esineen omistajana, koska konsignaationsaajalla ei ole mitään omistusperustetta (saantoperustetta) hallinnassaan olevaan esineeseen. Tällä järjestelyllä osapuolet ovat tarkoittaneet, että konsignaationantajalla on esineen erottamisoikeus niin kauan kuin toinen sopimuspuoli ei ole käyttänyt osto-optiota. Siinä tapauksessa, että konsignaationsaaja myy esineen kolmannelle omaan lukuunsa, konsignaationsaajalla on sopimusjärjestelyn perusteella nyt myös velvollisuus ostaa sanottu objekti itselleen konsignaationantajalta (tavarantoimittajalta). Tämä tarkoittaa sitä, että myyty esine ei enää kuulu konsignaationantajan varallisuuteen, vaan hänellä on myydyn esineen osalta saamisoikeus konsignaationsaajalta.

Monesti konsignaatio muistuttaa funktionaalisesti myyntikomissiota. Toiminnallisesta yhtäläisyydestä huolimatta oikeudellisesti konsignaatio ja myyntikomissio eroavat toisistaan. Konsignaationsaaja tulee omaan lukuunsa myymänsä esineen omistajaksi (välisaanto), kun taas komissionsaaja ei pääsääntöisesti tule missään vaiheessa esineen omistajaksi, vaan hän myy päämiehen omistaman esineen sivulliselle päämiehen lukuun vaikkakin omissa nimissään.
Additional Information
Kirjoittaja: Jarno Tepora

Related Concepts

Sources

SOU1988, TeporaJ1992, KiviniemiA2002

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.06.2019: Oikeustiede:konsignaatio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:konsignaatio.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg