Oikeustiede:konsignaatio

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

konsignaatio

konsignaatio
Määritelmä konsignaatiolla tarkoitetaan sellaista sopimusjärjestelyä, jonka perusteella tavarantoimittaja (konsignaationantaja) tallettaa tavaran sopimusosapuolelleen (konsignaationsaajalle), jolla on alun alkaen osto-oikeus, joka muuttuu velvollisuudeksi ostaa kyseinen tavara itselleen siinä tapauksessa, että hän myy sen edelleen kolmannelle omaan lukuunsa
Selite Suomessa ei ole konsignaatiota koskevaa erityislainsäädäntöä. Oikeuskäytännössä esiintyy kuitenkin järjestelyjä, jotka ovat hyvin lähellä sellaisia järjestelyjä, joita Ruotsissa komissiolakikomitea on tarkastellut konsignaationa, kun komitea on selvitellyt tavarantoimittajan omistuspohjaisia vakuuskeinoja.

Konsignaatiolle on siten ominaista, että konsignaationsaaja hallitsee esinettä (varastoa) talletuksen tai muun vastaavan oikeustoimen perusteella eikä omistuksenpidätysehdoin tehdyn luottokaupan nojalla omistajan hallintaoikeuden subjektina. Konsignaationantaja pysyy näin esineen omistajana, koska konsignaationsaajalla ei ole mitään omistusperustetta (saantoperustetta) hallinnassaan olevaan esineeseen. Tällä järjestelyllä osapuolet ovat tarkoittaneet, että konsignaationantajalla on esineen erottamisoikeus niin kauan kuin toinen sopimuspuoli ei ole käyttänyt osto-optiota. Siinä tapauksessa, että konsignaationsaaja myy esineen kolmannelle omaan lukuunsa, konsignaationsaajalla on sopimusjärjestelyn perusteella nyt myös velvollisuus ostaa sanottu objekti itselleen konsignaationantajalta (tavarantoimittajalta). Tämä tarkoittaa sitä, että myyty esine ei enää kuulu konsignaationantajan varallisuuteen, vaan hänellä on myydyn esineen osalta saamisoikeus konsignaationsaajalta.

Monesti konsignaatio muistuttaa funktionaalisesti myyntikomissiota. Toiminnallisesta yhtäläisyydestä huolimatta oikeudellisesti konsignaatio ja myyntikomissio eroavat toisistaan. Konsignaationsaaja tulee omaan lukuunsa myymänsä esineen omistajaksi (välisaanto), kun taas komissionsaaja ei pääsääntöisesti tule missään vaiheessa esineen omistajaksi, vaan hän myy päämiehen omistaman esineen sivulliselle päämiehen lukuun vaikkakin omissa nimissään.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Jarno Tepora

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

SOU1988, TeporaJ1992, KiviniemiA2002

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.03.2019: Oikeustiede:konsignaatio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:konsignaatio.)SLYpalkki.jpg