Oikeustiede:konsernituki

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

konsernituki

konsernituki
Määritelmä emoyhtiön tytäryhtiölleen tai välillisesti omistamalleen konserniyhtiölle saamisen anteeksiantona, alennuksena, korottomana lainana tms. vastikkeettomana suorituksena antama taloudellinen etu
Selite Vaikka konserniin kuuluvien yhtiöiden tuloverotus perustuu niiden erillisverotukseen, eikä Suomessa ole varsinaista konserniverotusta, on konsernin emoyhtiöllä taloudellinen intressi konsernin taloudellisesta menestyksestä. Konserniyhtiön ajautuminen selvitystilaan tai konkurssiin vaikeuttaisi konsernin elinkeinotoimintaa. Taloudellinen tuki voidaan antaa joko pääomansijoituksena tai muuna suorituksena. Konserniyhtiöiden välisissä oikeustoimissa on periaatteena markkinaehtoisen hinnoittelun periaate ja vastavuoroisuusperiaate, jolloin antajan vähennyskelpoista menoa on vastannut saajan veronalainen tulo. Oikeus- ja verotuskäytäntöön perustuvassa konsernituessa on näistä periaatteista poikettu aiemmin siten, että tuen saajan verotuksessa tukea ei ole katsottu veronalaiseksi tuloksi, vaikka se on ollut antajan vähennyskelpoinen meno. Konsernituki annettiin saajan taloudellisen aseman parantamiseksi ilman vastasuoritusta.

Oikeuskäytännössä vähennyskelpoisena konsernitukena hyväksyttiin muun muassa menojen kohdistamisia emoyhtiölle, ylimääräisiä alennuksia ja hyvityksiä, erilaisia tukia ja avustuksia sekä lainojen ja muiden saamisten anteeksiantoja. Lisäksi hyväksyttiin korottomia lainoja ja palkkiottomia takauksia. Näissä tapauksissa konserniavustus ei ollut mahdollinen.

Vuonna 2004 säädettäessä elinkeinotoiminnan varoihin kuuluvien käyttöomaisuusosakkeiden luovutushinta tietyin edellytyksin verovapaaksi tuloksi samalla säädettiin konsernituki lähes kaikissa tilanteissa vähennyskelvottomaksi menoksi. Nykyisen säännöksen (EVL 16 § 7 kohta) perusteella muun saamisen kuin myyntisaamisen arvonmenetykset ovat vähennyskelvottomia, jos velkojayhtiö tai konserniyhtiöt yhdessä omistavat velallisyhtiötä vähintään 10 prosenttia. Tällaiselle yhtiölle annettu konsernituki ja muu vastaava sen taloudellisen aseman parantamiseksi ilman vastasuoritusta suoritetut menot ovat myös vähennyskelvottomia.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Markku Järvenoja

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

HellbergN2013, Andersson&Penttilä2014

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:konsernituki. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:konsernituki.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →