Oikeustiede:konkurssivelallinen

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

konkurssivelallinen

konkurssivelallinen
Määritelmä maksukyvyttömäksi todettu konkurssikelpoinen velallinen, jonka konkurssituomioistuin on asettanut konkurssiin joko velallisen omasta tai konkurssivelkojan hakemuksesta
Selite Jos konkurssikelpoisen velallisen osalta täyttyvät konkurssiin asettamisen aineelliset edellytykset, toisin sanoen velallisen maksukyvyttömyys ja hakijavelkojan saatavan oikeellisuus, eikä konkurssiin asettamiselle ole estettä, kuten velkojalla oleva turvaava vakuus saatavastaan, konkurssituomioistuin asettaa kyseisen velallisen konkurssiin. Konkurssiin luovutetaan velallisen ulosmittauskelpoinen varallisuus. Velallinen menettää siihen määräysvallan konkurssipesän hallinnolle, toisin sanoen konkurssivelkojille ja pesänhoitajalle. Konkurssivelallisella ei ole päätösvaltaa pesässä, mutta velallisella on yleensä oikeus olla läsnä velkojainkokouksessa.

Lainsäädännössä on lukuisia rajoituksia konkurssivelallisen kelpoisuuteen toimia eri tehtävissä. Jollei toisin säädetä, tällaiset toimimiskelpoisuuden rajoitukset ovat voimassa enintään neljä kuukautta konkurssin alkamisesta. Konkurssin alkaminen johtaa myös maksuhäiriömerkintään luottotietorekisterissä. Jos konkurssivelallinen on luonnollinen henkilö, hän hallitsee normaaliin tapaan konkurssin alkamisen jälkeen saamaansa tuloa ja omaisuutta, joskin tällainen "uusi" varallisuus on ulosmittauskelpoista.

Konkurssivelallisella on laaja myötävaikutusvelvollisuus konkurssissa. Hänen tulee antaa tarpeellisia tietoja pesänhoitajalle ja vahvistaa pesänhoitajan laatima pesäluettelo oikeaksi. Konkurssilaissa 120/2004säädetään, kuka edustaa konkurssivelallista konkurssin aikana. Henkilöpiiriä voidaan konkurssituomioistuimen päätöksellä tietyin edellytyksin laajentaa konkurssivelallisen myötävaikutusvelvollisuuden toteuttamiseksi. Luonnollisella henkilöllä on konkurssivelallisena oikeus saada säädetyin edellytyksin avustusta perheensä toimeentuloa varten konkurssipesästä.

Käytetyt lähteet: Konkurssilaki 120/2004
Lisätiedot
Kirjoittaja: Tuula Linna

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

HE26/2003, Könkkölä&Linna2013, KouluR2009

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:konkurssivelallinen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:konkurssivelallinen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg