Oikeustiede:konfiskatorinen vero

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

konfiskatorinen vero

konfiskatorinen vero
Definition vuoden 1919 hallitusmuodon kaudella kehittynyt omaisuudensuojaliitännäinen verotusvaltaa rajoittava termi, jonka mukaan lailla valtiolle kannettava vero ei määrältään saa olla niin suuri, että se asiallisesti merkitsee omaisuuden korvauksetonta pakko-ottoa valtiolle tai pakkolunastusta ilman pakkolunastuslaille säädettyjä edellytyksiä kuten täyden korvauksen maksamista pakkolunastetusta varallisuudesta.
Explanation Valtiolle kannettavasta verosta on säädettävä lailla, joka sisältää säännökset verovelvollisen oikeusturvasta (PeL 80.1 §). Vero puolestaan määritellään korvauksettomaksi rahasuoritusvelvoitteeksi valtiolle tai kunnalle (erona ns. palvelumaksuista, PeL 81.2 §). Siitä, kuinka ankara vero voi olla, eli kuinka suureksi suhteessa verovelvollisen tuloihin ja varallisuuteen rasitus muodostuu, ei perustuslaissa ole säännöksiä. Eräissä vuoden 1919 hallitusmuodon kauden verolaeissa veroprogressio oli määritelty siten, että joidenkin tuotantoon liittyvien verojen ja veron luontoisten maksujen määrä muodostui niin korkeaksi, että suoriutuakseen rahasuoritusvelvollisuudesta, verovelvollisen oli myytävä varallisuuttaan. Tällaisissa tilanteissa verolakia luonnehdittiin perustuslain omaisuudensuoja- ja pakkolunastussäännöstön välityksin perustuslain vastaiseksi ja veron suuruuden määräytymissäännöksiä oli muutettava.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 3.6.2020: Oikeustiede:konfiskatorinen vero. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:konfiskatorinen vero.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg


Property "Nimitys" (as page type) with input value "Nimitys:" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.