Oikeustiede:kompetenz-kompetenz

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kompetenz-Kompetenz

Kompetenz-Kompetenz
Määritelmä päätöksentekijän, esimerkiksi välimiesoikeuden, toimivalta päättää omasta toimivallastaan
Selite Suomessa termiä kompetenssi-kompetenssi on käytetty erityisesti valtiosääntöoikeudessa, jossa sillä yleensä tarkoitetaan eduskunnan toimivaltaa päättää valtioelinten ja viranomaisten toimivaltasuhteista, mukaan lukien eduskunnan oikeutta laajentaa tai supistaa omaa päätösvaltaansa. Varsinkin Manner-Euroopassa termillä Kompetenz-Kompetenz (compétence-compétence) tarkoitetaan usein välimiesoikeuden oikeutta ratkaista kysymys omasta toimivallastaan, eli onko se toimivaltainen tutkimaan sen ratkaistavaksi jätetyn riidan. Välimiesoikeudella on oikeus alustavasti ratkaista kysymys omasta toimivallastaan sekä siinä yhteydessä ottaa kantaa välityssopimuksen pätevyyteen, sen edelleen voimassaoloon ja soveltuvuuteen välimiesoikeuden ratkaistavaksi jätettyyn riitaan. Välimiesoikeuden ratkaisu ei kuitenkaan sido valtion tuomioistuinta. Etenkin Ranskassa on termillä myös tarkoitettu, ettei valtion tuomioistuin saa ratkaista välitystuomioistuimen toimivaltaa koskevaa kysymystä, ennen kuin välimiesoikeus on ratkaissut tämän kysymyksen (effet négatif de la compétence-compétence).
Lisätiedot
Kirjoittaja: Gustaf Möller

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Fouchard&al1999, Stein&Jonas2014

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.03.2019: Oikeustiede:kompetenz-kompetenz. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kompetenz-kompetenz.)