Oikeustiede:komiteanmietintö

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

komiteanmietintö

komiteanmietintö
Määritelmä komitealaitokseen kuuluvan lainvalmisteluelimen eli komitean tai toimikunnan työnsä päätteeksi laatima mietintö
Selite Lainvalmisteluprosessissa komitealaitokseen kuuluvat komiteat ja toimikunnat vastaavat säädösten perusvalmistelusta. Työnsä päätteeksi nämä toimielimet laativat mietinnön, joka sisältää säädösehdotukset ja niiden perustelut. Nykyisin mietinnöt sisältävät usein hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksen. Komiteanmietinnöt eivät ole aina yksimielisiä, minkä vuoksi mietintöön saattaa sisältyä yhden tai useamman jäsenen eriävä mielipide tai lausuma.

Komiteanmietintö sisältää myös saatekirjelmän, jonka toimielimeen kuuluvat puheenjohtaja, jäsenet ja sihteerit allekirjoittavat. Lisäksi mietinnössä on suomeksi ja ruotsiksi sekä tarvittaessa myös kolmella saamen kielellä laaditut tiivistelmät. Säädöstekstit käännetään ruotsin kielelle komiteatyössä ja ne sisällytetään mietintöön.

Nykyisin komiteanmietinnöt julkaistaan kunkin ministeriön julkaisusarjassa. Aikaisemmin komiteanmietinnöt julkaistiin yhtenäisessä julkaisusarjassa, jossa numerointi eri aikoina kuitenkin vaihteli. Esimerkiksi vuosina 1964–1972 komiteanmietinnöistä painetut julkaistiin A-sarjassa ja monistetut mietinnöt B-sarjassa. Julkaisusarjassa ilmestyi muidenkin valtionhallinnon sivuelinten kuin vain komiteoiden ja toimikuntien mietintöjä. Ruotsissa ja Norjassa komiteanmietinnöt julkaistaan yhtenäisessä sarjassa (SOU, Statens offentliga utredningar ja NOU, Norges Offentlige Utredninger).
Lisätiedot
Kirjoittaja: Matti Niemivuo

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Lorange BackerI2013A, NiemivuoM2002, NiemivuoM2008, TuoriK1983, TyyniläM1985

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.03.2019: Oikeustiede:komiteanmietintö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:komiteanmietintö.)