Oikeustiede:komissio

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

komissio

komissio
Määritelmä välillistä edustusta, jossa asiamies toimii omissa nimissään mutta päämiehen lukuun
Selite Komission tunnusmerkit täyttävä edustussuhde voi tähdätä periaatteessa millaisten tahansa oikeustoimien tekemiseen. Tyyppiesimerkki komissiosta on irtainta omaisuutta koskeva osto- tai myyntikomissio. Päämiestä (eli komissionantajaa) pidetään alusta lähtien asiamiehen (eli komissionsaajan) päämiehensä lukuun ostaman irtaimen omaisuuden omistajana, ja päämies saa siten omistajalle tyypillistä suojaa muun muassa asiamiehen velkojia vastaan. Näin on siitä huolimatta, että asiamies vastaa – välilliselle edustukselle ominaiseen tapaan – henkilökohtaisesti sopimusvelvoitteiden täyttämisestä myyjään nähden. Vastaavasti päämies saa myyntikomissiossa suojaa komissionsaajan velkojia vastaan, jos tämä joutuu ulosmittausmenettelyn kohteeksi tai konkurssiin ennen omaisuuden myymistä edelleen. Myynnin jälkeenkin päämiehellä on katsottu olevan separaatio-oikeus myyntiin perustuviin saataviin. Asiamies on silti välillisenä edustajana vastuussa ostajaan nähden. Myyntikomissio on varsin lähellä omistuksenpidätyskauppaa, jossa ostajalla on oikeus tavaran edelleen myymiseen ennen kauppahinnan maksamista.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Jarmo Tuomisto

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

TuomistoJ1988, HemmoM2006

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:komissio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:komissio.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg