Oikeustiede:kolleginen päätöksenteko

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kolleginen päätöksenteko

kolleginen päätöksenteko
Määritelmä monijäsenisissä tuomioistuimissa, muutoksenhakulautakunnissa ja valtionhallinnon monijäsenisissä toimielimissä noudatettava päätöksentekotapa, jossa kukin jäsen ilmaisee äänestettäessä koko asiaan oman perustellun kantansa
Selite Jos toimielin on asiassa yksimielinen, puheenjohtaja toteaa päätöksen. Erimielisyys ratkaistaan äänestämällä. Siinä kukin jäsen ilmaisee koko asiaan oman perustellun mielipiteensä, joka kirjataan pöytäkirjaan. Äänestysjärjestyksen mukaan ensin äänensä antaa virkaiältään nuorin jäsen ja viimeisenä puheenjohtaja. Äänestettäessä ratkaisuksi tulee enemmistön kanta. Jos äänestyksen lopputulos jää epäselväksi, siitä äänestetään erikseen. Päätöksestä ovat oikeudellisessa vastuussa ne jäsenet, jotka ovat äänestäneet päätökseksi tullutta voittanutta ehdotusta. Esittelijä on vastuussa hänen esittelynsä mukaisesta päätöksestä ja myös muun sisältöisestä päätöksestä, jollei hän ilmoita eriävää mielipidettään.

Valtioneuvoston yleisistunnossa päätökset tehdään kollegisesti. Valtionhallinnon monijäsenisissä toimielimissä, kuten johtokunnissa, päätöksenteko on eräissä tilanteissa kolleginen. Sen sijaan kunnan toimielimissä noudatetaan parlamentaarista äänestystapaa.

Käytetyt lähteet: OK (4/1734) 23 luku
Lisätiedot
Kirjoittaja: Heikki Kulla

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Kurvinen&Sippola1989, s. 106-120, MäenpääO2007, s.555-557, TarukannelV1997

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.03.2019: Oikeustiede:kolleginen päätöksenteko. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kolleginen päätöksenteko.)SLYpalkki.jpg