Oikeustiede:kokonaisvaltainen perustuslainmukaisuusvalvonta

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kokonaisvaltainen perustuslainmukaisuusvalvonta

kokonaisvaltainen perustuslainmukaisuusvalvonta
Määritelmä eduskunnan perustuslakivaliokunnan toimintaa oikeusturvavaliokuntana ja perustuslain tulkitsijana hahmottava uusi termi, joka yhdistää perustuslakivaliokunnan lausunnonantotoiminnan arvioinnin toisaalta suhteessa eduskuntaa sitoviin kannanottoihin ja toisaalta valiokunnan niihin suositusluonteisiin kannanottoihin, joita valiokunta esittää mietintövaliokunnalle yleisen oikeusturvan intressissä lakitekstin parannusehdotuksina
Selite Perustuslain 74 §:n mukaan perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Säännöksessä ei määritetä tällaisen lausunnon oikeusvaikutuksia. Käytännössä niitä pidetään eduskuntaa sitovina. Lain säätämisjärjestykseen vaikuttavat kannanotot esitetään yleensä erillisenä jaksona mietinnön ponsiosassa. Perustuslakivaliokunnan antamien lausuntojen yhteydessä, lausuntotekstissä, valiokunta esittää suositusluontoisia käsillä olevan lakiehdotuksen muutoksiin tähtääviä esityksiä mietintövaliokunnalle säätämisjärjestyslausunnon kohteena olevan hallituksen esityksen yksityiskohdista.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Keinänen&al2013

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:kokonaisvaltainen perustuslainmukaisuusvalvonta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kokonaisvaltainen perustuslainmukaisuusvalvonta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg