Oikeustiede:kohdesuojelu

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kohdesuojelu

kohdesuojelu
Definition yksilöivä ja paikkaan sidottu menettely, jota käytetään eri lakien mukaisessa suojelun toteuttamisessa
Explanation suojelu koskee muinaismuistolain nojalla kiinteitä muinaisjäännöksiä, kirkkolaissa ja laissa ortodoksisesta kirkosta ennen vuotta 1917 rakennettuja kirkkoja pihapiireineen sekä laissa rakennusperinnön suojelemisesta annetuilla kriteereillä arvioituja kohteita, joista on tehty suojelupäätös. Muinaismuistolain suojelu kohdistuu löydettyjen kohteiden lisäksi myös vielä löytymättömiin kohteisiin. Kohde voi olla esimerkiksi yksittäinen rakennus tai laajempi alue, jolla sijaitsee useampia rakennuksia. Kohdesuojelua voidaan toteuttaa myös maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999).
Additional Information
Kirjoittaja: Susanna Wähä

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:kohdesuojelu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kohdesuojelu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →