Oikeustiede:koettu menettelyllinen oikeudenmukaisuus

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

koettu menettelyllinen oikeudenmukaisuus

koettu menettelyllinen oikeudenmukaisuus
Määritelmä koetulla menettelyllisellä oikeudenmukaisuudella viitataan siihen, kuinka ihmiset kokevat oikeudenkäynnin tai muun prosessin, jossa heidän asiaansa käsitellään
Selite Tarkasteltaessa koettua oikeudenmukaisuutta voidaan kiinnittää huomio lopputuloksen oikeudenmukaisuuteen eli siihen, kuinka oikeudenmukaiseksi osapuolet kokevat menettelyn lopputuloksen. Toiseksi huomio voidaan kiinnittää siihen, kuinka oikeudenmukaiseksi he kokevat menettelyn, jolla lopputulokseen on päädytty.

Usein ajatellaan, että sellaiset oikeudenkäynnin piirteet kuin korkeat kustannukset, pitkä kesto ja omalta kannalta huono lopputulos selittävät parhaiten osapuolten negatiivisia kokemuksia oikeusjärjestelmästä. Empiirisissä tutkimuksissa on kuitenkin saatu kaksi perustulosta, jotka poikkeavat tästä ajattelumallista.

Ensiksikin lopputuloksen objektiiviset piirteet selittävät huonosti reaktioita oikeudenkäyntiin. Objektiiviset kriteerit kuten oikeudenkäynnin kesto, kulut ja kuka voitti, eivät selitä kovin paljoa ihmisten oikeudenkäynnin jälkeisiä tuntemuksia. Toinen perustulos on se, että ihmisten tyytyväisyys tai tyytymättömyys oikeudenkäynnin jälkeen perustuvat paljolti arvioihin oikeudenmukaisuudesta. Ihmisten arviot lopputuloksenkin oikeudenmukaisuudesta perustuvat pitkälti kokemuksiin menettelyn oikeudenmukaisuudesta. Ihmisten huomio keskittyy siis menettelylliseen oikeudenmukaisuuteen eli arvioon oikeudenmukaisuudesta tai epäoikeudenmukaisuudesta prosessissa, jossa lopputulos on saavutettu.

Ihmiset arvioivat päätöksentekoa kiinnittämällä huomiota prosessin reiluuteen ja puolueettomuuteen, koska he eivät voi helposti päätellä, mikä on oikea lopputulos. Empiiristen tutkimusten mukaan etenkin seuraavat seikat näyttäisivät olevan keskeisiä oikeudenmukaisuuskokemusten synnyssä: 1) mahdollisuus osallistua päätöksentekoon, 2) prosessin kokeminen puolueettomaksi, 3) päätöksentekijän kokeminen rehelliseksi, 4) ihmisten kohteleminen kohteliaasti ja kunnioittavasti, 5) viranomaisten motiivien arvioiminen reiluiksi ja 6) lopputuloksen reiluus. Tutkimusten mukaan koettu oikeudenmukaisuus on myös yhteydessä yleiseen lainkuuliaisuuteen.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Kaijus Ervasti

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

ErvastiK2012, TylerT1990

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:koettu menettelyllinen oikeudenmukaisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:koettu menettelyllinen oikeudenmukaisuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg