Oikeustiede:kirkon oikeus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kirkon oikeus

kirkon oikeus
Definition Kirkon oikeudessa on kysymys kirkon oikeudesta saada olla ja toimia kirkkona sekä kirkon jäsenten oikeudesta saada olla osallisena kirkon uskon ja opin mukaisessa toiminnassa.
Explanation Käsite kirkon oikeus voidaan johtaa kirkkoa koskevan oikeuden oikeusteoreettista tarkastelua laaja-alaisemmin siten, että myös kirkon ylipositiivisen oikeuden realiteettiin kiinnitetään huomiota. Kristillisen kirkon olemassaolo sekä sosiologisena yhteisönä että uskonyhteisönä on jännitteinen suhteessa sen lähetystehtävään.

Kirkko on koko olemassaolonsa ajan konfessionaalisessa määrittelyssään esittänyt julki oikeutuksensa saada elää omaan teologiaansa perustuvana kirkkona maailmassa. Kirkon oikeus merkitsee ius divinum -perusteista käsin kirkon olemassaolon oikeutusta olla Kristuksen kirkkona lähetettynä julistamaan evankeliumia koko maailmaan.

Kirkonsisäisesti kirkko ei voi omia oikeudekseen sellaista, joka olisi vastoin kristittyjen oikeutta Jumalan sanaan ja sen mukaiseen uskoon.
Additional Information
Kirjoittaja: Pekka LeinoReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.06.2019: Oikeustiede:kirkon oikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kirkon oikeus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg