Oikeustiede:kirkkohallitus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kirkkohallitus

kirkkohallitus
Definition kirkon yleishallintoviranomainen, joka hoitaa kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa
Explanation Kirkkohallitus ja sen yhteydessä toimiva Kirkon keskusrahasto perustettiin kirkkolain muutoksella 27.4.1944. Kirkkohallituksen tehtäviksi määriteltiin mm. toimivaltaansa kuuluvissa asioissa kirkkolain säännösten täytäntöönpanoa varten tarpeellisten ohjeiden antaminen, kirkolliskokoukselle esitysten tekeminen kirkolliskokouksen toimivaltaan kuuluvista hallinnollisista ja taloudellisista asioista sekä kirkolliskokouksen antaman tehtävän mukaan asioiden valmisteleminen sekä Kirkon keskusrahaston hallituksena toimiminen.

Kirkkohallituksen tehtävät ovat sen perustamisen jälkeen laajentuneet ja täsmentyneet suhteessa piispainkokoukseen, sittemmin lakkautettuun laajennettuun piispainkokoukseen ja tuomiokapituleihin. Kirkkohallituksen nykyisistä tehtävistä on säädetty kirkkolain 22 luvun 2 §:ssä. Kirkkohallitus mm. valmistelee asioita kirkolliskokoukselle, huolehtii kirkolliskokouksen päätösten täytäntöönpanosta ja antaa valtioneuvoston kirkolta pyytämät lausunnot, jollei lausunnon antaminen ole kirkolliskokouksen tehtävä. Lisäksi kirkkohallitus toimii Kirkon keskusrahaston hallituksena ja perustaa virkoja kirkon erityistehtäviä varten.

Kirkkohallituksen tärkeimmät päätökset tehdään täysistunnossa. Sen jäseniä ovat arkkipiispa puheenjohtajana, piispainkokouksen valitsemat kaksi piispaa sekä kirkolliskokouksen valitsemat kaksi pappia ja yhdeksän maallikkoa, yksi jokaisesta hiippakunnasta. Täysistunto kokoontuu yleensä kerran kuussa Helsingissä. Osa Kirkkohallituksen päätöksistä tehdään virastokollegiossa, johon kuuluvat kirkkoneuvoksen viroissa olevat kuusi viranhaltijaa. Se kokoontuu säännönmukaisesti viikoittain. Päätösvaltaa on ohjesäännöllä siirretty myös muutamille johtaville viranhaltijoille.

Kirkkohallitus on myös runsaan kahden sadan viranhaltijan ja työntekijän virasto, jonka yhteydessä toimii Kirkon työmarkkinalaitos.
Additional Information
Kirjoittaja: Pekka Leino

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:kirkkohallitus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kirkkohallitus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →