Oikeustiede:kirkkohallinto-oikeus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kirkkohallinto-oikeus

kirkkohallinto-oikeus
Definition hallinto-oikeuden osa, joka sääntelee kirkon hallintoa
Explanation Kirkko-oikeus ja kirkkohallinto-oikeus usein mielletään käsitteellisesti samaksi asiaksi. Kirkkohallinto-oikeus on kuitenkin vain osa kirkko-oikeutta, joka on käsitteenä laajempi. Kirkkohallinto-oikeuden sisältöön vaikuttaa se, että kirkko ei ole vain hallintorakenne, vaan kirkko on myös teologinen käsite. Kirkko-oikeus ei käsitteenä ole yhteneväinen kirkkohallinto-oikeuden käsitteen kanssa, koska kirkko on enemmän kuin pelkkä julkisoikeudellinen hallintorakenne. Kirkko-oikeuden käsitteeseen sisältyy myös kirkkohallinto-oikeus.

Perustuslain 76 §:n mukaan kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta säädetään kirkkolaissa. Kirkon hallinnossa tulevat kuitenkin sovellettaviksi myös monet muut säädökset ja oikeudelliset normit. Tätä säädöskokonaisuutta on nimitetty myös kirkkolainsäädännöksi.

Kirkkolain 25 lukuun sisältyy myös viittaussäännöksiä yleisiin hallinnollisiin lakeihin. Myös eräissä yleisissä laeissa on soveltamisalasäännöksiä niiden soveltamisesta kirkon hallinnossa. Esimerkiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 2 §:n 1 momentissa säädetään: "Tämän lain säännöksiä ei sovelleta: 1) evankelis-luterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkkokunnan eikä muiden uskonnollisten yhdyskuntien uskonnonharjoitukseen liittyvään toimintaan;".
Additional Information
Kirjoittaja: Pekka Leino

Related Concepts

Sources

Halttunen&al2008, LeinoP2002, LeinoP2005, LeinoP2012

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 7.6.2020: Oikeustiede:kirkkohallinto-oikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kirkkohallinto-oikeus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →