Oikeustiede:kirkkohallinto-oikeus

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kirkkohallinto-oikeus

kirkkohallinto-oikeus
Määritelmä hallinto-oikeuden osa, joka sääntelee kirkon hallintoa
Selite Kirkko-oikeus ja kirkkohallinto-oikeus usein mielletään käsitteellisesti samaksi asiaksi. Kirkkohallinto-oikeus on kuitenkin vain osa kirkko-oikeutta, joka on käsitteenä laajempi. Kirkkohallinto-oikeuden sisältöön vaikuttaa se, että kirkko ei ole vain hallintorakenne, vaan kirkko on myös teologinen käsite. Kirkko-oikeus ei käsitteenä ole yhteneväinen kirkkohallinto-oikeuden käsitteen kanssa, koska kirkko on enemmän kuin pelkkä julkisoikeudellinen hallintorakenne. Kirkko-oikeuden käsitteeseen sisältyy myös kirkkohallinto-oikeus.

Perustuslain 76 §:n mukaan kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta säädetään kirkkolaissa. Kirkon hallinnossa tulevat kuitenkin sovellettaviksi myös monet muut säädökset ja oikeudelliset normit. Tätä säädöskokonaisuutta on nimitetty myös kirkkolainsäädännöksi.

Kirkkolain 25 lukuun sisältyy myös viittaussäännöksiä yleisiin hallinnollisiin lakeihin. Myös eräissä yleisissä laeissa on soveltamisalasäännöksiä niiden soveltamisesta kirkon hallinnossa. Esimerkiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 2 §:n 1 momentissa säädetään: "Tämän lain säännöksiä ei sovelleta: 1) evankelis-luterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkkokunnan eikä muiden uskonnollisten yhdyskuntien uskonnonharjoitukseen liittyvään toimintaan;".
Lisätiedot
Kirjoittaja: Pekka Leino

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Halttunen&al2008, LeinoP2002, LeinoP2005, LeinoP2012

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.03.2019: Oikeustiede:kirkkohallinto-oikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kirkkohallinto-oikeus.)