Oikeustiede:kirjallinen menettely rikosasioissa

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kirjallinen menettely rikosasioissa

kirjallinen menettely rikosasioissa
Definition rikosasian ratkaiseminen käräjäoikeuden kansliassa kirjallisen aineiston perusteella ilman asianosaisten läsnäoloa ja suullista pääkäsittelyä
Explanation Kirjallinen menettely rikosasioissa edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:
  1. mistään syyttäjän syytteessä tarkoitetusta yksittäisestä rikoksesta ei syytteessä mainittujen seikkojen vallitessa tehtynä ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai vankeutta enintään kaksi vuotta;
  2. vastaaja tunnustaa syyttäjän syytteessä kuvatun teon sekä käräjäoikeudelle antamallaan nimenomaisella ilmoituksella luopuu oikeudestaan suulliseen käsittelyyn ja suostuu asian ratkaisemiseen kirjallisessa menettelyssä;
  3. vastaaja on teon tehdessään ollut täysi-ikäinen;
  4. asianomistaja on esitutkinnassa tai kirjallisesti myöhemmin ilmoittanut, ettei vaadi pääkäsittelyn toimittamista; ja
  5. pääkäsittelyn toimittaminen on asian selvitettyyn tilaan nähden myös kokonaisuutena arvioiden tarpeetonta (laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 5a luvun 1 §:n 1 momentti).

Kirjallisessa menettelyssä ei voida tuomita ankarampaa rangaistusta kuin yhdeksän kuukautta vankeutta (laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 5a luvun 1 §:n 2 momentti).

Käytetyt lähteet:

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (243/2006) 5a luku
Additional Information
Kirjoittaja: Antti Jokela

Related Concepts

Sources

JokelaA2008, s. 450-464

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.06.2019: Oikeustiede:kirjallinen menettely rikosasioissa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kirjallinen menettely rikosasioissa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →