Oikeustiede:kilpailukieltosopimus

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kilpailukieltosopimus

kilpailukieltosopimus
Määritelmä työsuhteeseen tai työnantajan toimintaan liittyvästä erityisen painavasta syystä työnantajan ja työntekijän kesken solmittu sopimus, jolla rajoitetaan työntekijän oikeutta kilpailla työnantajansa kanssa työsuhteen päättymisen jälkeen
Selite Kilpailukieltosopimuksen solmimisesta on säädetty työsopimuslaissa. Se voidaan solmia alkuperäisen työsopimuksen yhteydessä tai myöhemmin työsuhteen aikana. Työnantajan ja työntekijän kesken solmittavalla sopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta 1) tehdä työsuhteen lakattua työsopimus jonkun kanssa, joka harjoittaa määrätynlaista työnantajan kanssa kilpailevaa elinkeinoa, ammattia tai muuta toimintaa tai 2) harjoittaa omaan lukuunsa tällaista toimintaa.

Erityisen painavaa syytä arvioitaessa otetaan muun ohella huomioon työnantajan toiminnan laatu ja suojan tarve sekä työntekijän asema ja tehtävät.

Sopimus voi pääsäännön mukaan olla voimassa enintään kuusi kuukautta työsuhteen päättymisen jälkeen. Kieltoaika voi olla yhden vuoden mittainen, jos työntekijä on saanut kohtuullisen korvauksen kiellon aiheuttamasta sidonnaisuudesta.

Kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää, jos työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Seppo Koskinen

LähikäsitteetAlaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.03.2019: Oikeustiede:kilpailukieltosopimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kilpailukieltosopimus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →