Oikeustiede:kilpailukieltosopimus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kilpailukieltosopimus

kilpailukieltosopimus
Definition työsuhteeseen tai työnantajan toimintaan liittyvästä erityisen painavasta syystä työnantajan ja työntekijän kesken solmittu sopimus, jolla rajoitetaan työntekijän oikeutta kilpailla työnantajansa kanssa työsuhteen päättymisen jälkeen
Explanation Kilpailukieltosopimuksen solmimisesta on säädetty työsopimuslaissa. Se voidaan solmia alkuperäisen työsopimuksen yhteydessä tai myöhemmin työsuhteen aikana. Työnantajan ja työntekijän kesken solmittavalla sopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta 1) tehdä työsuhteen lakattua työsopimus jonkun kanssa, joka harjoittaa määrätynlaista työnantajan kanssa kilpailevaa elinkeinoa, ammattia tai muuta toimintaa tai 2) harjoittaa omaan lukuunsa tällaista toimintaa.

Erityisen painavaa syytä arvioitaessa otetaan muun ohella huomioon työnantajan toiminnan laatu ja suojan tarve sekä työntekijän asema ja tehtävät.

Sopimus voi pääsäännön mukaan olla voimassa enintään kuusi kuukautta työsuhteen päättymisen jälkeen. Kieltoaika voi olla yhden vuoden mittainen, jos työntekijä on saanut kohtuullisen korvauksen kiellon aiheuttamasta sidonnaisuudesta.

Kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää, jos työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä.
Additional Information
Kirjoittaja: Seppo Koskinen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.06.2019: Oikeustiede:kilpailukieltosopimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kilpailukieltosopimus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →