Oikeustiede:kilpaileva työsopimus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kilpaileva työsopimus | kilpailevan toiminnan kielto

kilpaileva työsopimus
kilpailevan toiminnan kielto
Definition työntekijä ei saa työnantajan luvatta tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa muutenkaan sellaista toimintaa, joka työsuhteessa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa
Explanation Kilpailevan toiminnan kiellosta on säädetty työsopimuslaissa ja se kuuluu automaattisesti jokaiseen työsuhteeseen. Kielto on voimassa työsuhteen ajan. Jos työnantaja on työsopimusta tehtäessä tietoinen kilpailevasta toiminnasta eikä nimenomaan sovita, että siitä on luovuttava, lupa on katsottava annetuksi. Työsopimuslaissa kielletään edellä tarkoitettu toiminta riippumatta siitä, ilmeneekö se työsopimuksen täyttämiskykyä heikentävänä uutena työsopimuksena vai muuna toimintana. Olennaista on työntekijän osallisuus tällaisessa toiminnassa. Se, onko työntekijän toiminta kilpailua, määritetään vertaamalla sitä työnantajan yritystoimintaan. Kilpailuteon tulee olla työsuhteessa noudatettavan hyvän tavan vastainen.
Additional Information
Kirjoittaja: Seppo Koskinen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.2.2020: Oikeustiede:kilpaileva työsopimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kilpaileva työsopimus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →