Oikeustiede:kiinteistövälitysliikkeen vastuu kiinteistökaupassa

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kiinteistövälitysliikkeen vastuu kiinteistökaupassa

kiinteistövälitysliikkeen vastuu kiinteistökaupassa
Definition kiinteistövälitysliike sekä tämän palveluksessa oleva edustaja on vastuussa yhtäältä toimeksiantajalle ja toisaalta toimeksiantajan vastapuolelle kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain säännösten mukaan silloin, jos välitysliikkeen suorituksessa on virhe tai jos välitysliikkeen virheellinen menettely on aiheuttanut vahingon
Explanation Jos välitysliikkeen suorituksessa on virhe, toimeksiantajalla on oikeus purkaa toimeksiantosopimus, ei kuitenkaan sen jälkeen kun toimeksiantaja on hyväksynyt välityskohteesta tehdyn tarjouksen. Sopimusta ei saa purkaa, jos virhe on toimeksiantajan kannalta vähäinen. Toimeksiantajalla on oikeus virheen johdosta vaatia välityspalkkion ja mahdollisesti sovitun kustannusten korvauksen alentamista, jos virheestä on aiheutunut toimeksiantajalle haittaa. Jos haitta on olennainen, välitysliikkeellä ei ole oikeutta palkkioon tai korvaukseen.

Toimeksiantajalla on oikeus saada välitysliikkeeltä korvausta vahingosta, jonka välitysliikkeen suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut.

Toimeksiantajan vastapuolella on oikeus saada välitysliikkeeltä korvaus vahingosta, jonka välitysliikkeen virheellinen menettely on hänelle aiheuttanut. Välitysliike on menetellyt virheellisesti, jos liike ei ole täyttänyt lain mukaisia velvoitteitaan suhteessa toimeksiantajan vastapuoleen. Tyypillisimpiä välitysliikkeen virheitä, joista aiheutuu vahinkoa toimeksiantajan vastapuolelle, lienevät tiedonantovelvollisuuden ja selonottovelvollisuuden laiminlyönti sekä virheellisten tietojen antaminen. Välitysliikkeellä on siten ostajaa kohtaan vahingonkorvausvelvollisuus, joka edellyttää välitysliikkeen tuottamusta ja luonnollisesti syy-yhteyttä välitysliikkeen toiminnan/toimimattomuuden ja vahingon syntymisen välillä.

Maakaaren kaupan kohdetta koskevat virhesäännökset koskevat myyjän ja ostajan välistä suhdetta ja myyjän vastuuta ostajaa kohtaan. Silloin kun kaupanteossa on mukana kiinteistövälitysliike, jonka kanssa myyjä on tehnyt toimeksiantosopimuksen, voi lisäksi tulla arvioitavaksi välitysliikkeen vastuu ostajaa kohtaan. Välitysliikkeen vastuu ei poista myyjän vastuuta ja päinvastoin. Näiden vastuut voivat tulla toteuttavaksi rinnakkain esimerkiksi niin, että myyjä vastaa hinnanalennuksesta ja välitysliike vahingonkorvauksesta.

Ostajan näkökulmasta katsottuna on prosessuaalisesti mahdollista, että ostaja vaatii hyvitystä kiinteistön kaupassa olevasta virheestä samassa prosessissa sekä myyjältä että välitysliikkeeltä. On myös tapauskohtaisesti mahdollista, että vaatimus kohdistetaan molempiin vastaajiin yhteisvastuullisesti.

Silloin kun mukana kiinteistökaupassa on ollut kiinteistönvälitysliike, on ostajan tapauskohtaisesti arvioitava, onko kiinteistökaupassa olevasta virheestä vastuussa myyjä vai välitysliike vai molemmat. Välitysliikkeen korvausvastuu ei poista myyjän virhevastuuta. Heidän vastuunsa voidaan toteuttaa samanaikaisesti.
Additional Information
Kirjoittaja: Jarno Tepora

Related Concepts

Sources

Nevala&al2010, s. 142-151, Tepora&al2010, s. 284-290

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.06.2019: Oikeustiede:kiinteistövälitysliikkeen vastuu kiinteistökaupassa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kiinteistövälitysliikkeen vastuu kiinteistökaupassa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg