Oikeustiede:kiinteä esine

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kiinteä esine

kiinteä esine
Määritelmä kiinteistörekisterilaissa (392/1985) tarkoitettu yksilöity maanpinnan osa
Selite Kiinteän esineen käsite on yhteydessä kiinteistörekisterijärjestelmään. Kiinteistörekisterilaki sisältää luettelon kiinteistörekisteriin merkittävistä maa- ja vesialueiden yksiköistä. Kiinteiksi esineiksi luetaan sanotussa laissa mainitut a) kiinteistöt ja b) muut maa-ja vesialueiden rekisteriyksiköt. Kiinteän esineen käsite on siten kiinteistön käsitettä laajempi. Kiinteistörekisterilaissa tarkoitettuja muita rekisteriyksiköitä ovat kiinteistöjen yhteiset alueet sekä nyttemmin maantielailla (503/2005) kumotun yleisistä teistä annetun lain mukaiset tieoikeudella hallittavat liitännäisalueet. Nämä rekisteriyksiköt eivät voi olla välittömästi omistusoikeuden kohteina kuten kiinteistöt. Omistusoikeuden kohteena olevalla kiinteistöllä voi sen sijaan olla tietty osuus tällaiseen yksikköön.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Leena Kartio

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Jokela&al2010, s. 27-28, Tepora&al2010, s. 15

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.03.2019: Oikeustiede:kiinteä esine. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kiinteä esine.)