Oikeustiede:kihlaus

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kihlaus

kihlaus
Määritelmä kahden ihmisen välinen sopimus siitä, että he vastaisuudessa solmivat avioliiton keskenään
Selite Kihlaus vaikutti vuoden 1734 lain naimiskaaren mukaan monin tavoin avioliittoon aikovien oikeudelliseen asemaan. Avioliittolaissa (234/1929) kihlauksen oikeusvaikutukset vähenivät, mutta kihlauksen aiheettomasti purkanut osapuoli saattoi joutua velvolliseksi korvaamaan toiselle muun muassa häävalmisteluista aiheutuneita kustannuksia. Nämä säännökset kumottiin vuonna 1987, jolloin kihlauksesta tuli pikemminkin tavan kuin lain sääntelemä instituutio. Avioliittoon aikovia osapuolia nimitetään kuitenkin avioliittolaissa yhä kihlakumppaneiksi. Vuonna 2017, kun samaa sukupuolta oleville annettiin oikeus solmia keskenään avioliitto, kihlakumppanin käsite laajeni kattamaan myös samaa sukupuolta olevat.


Kihlauksella on yhä merkitystä muun muassa eräissä perintökaaren säännöksissä, joiden mukaan perittävän kihlakumppanilla on tietyin edellytyksin oikeus saada toimeentuloaan varten avustusta perittävän kuolinpesästä.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Markku Helin

Käytetyt lähteet

Aarnio&Helin1992, Aarnio&Kangas2008

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.03.2019: Oikeustiede:kihlaus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kihlaus.)