Oikeustiede:kidutuksen kielto

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kidutuksen kielto

kidutuksen kielto
Määritelmä osana perusoikeuskokonaisuutta oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen perustuslain 7.2 § kieltää kiduttamisen sekä muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun
Selite Perustuslain 7.2 §:n mukaan ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavalla tavalla. Säännös laajensi vuoden 1919 HM:n hengen suojaa kieltämällä kuolemanrangaistukseen tuomitsemisen ja kiduttaminen. Perustuslakivaliokunnan lausunnoissa säännös vahvistettiin käytännössä ehdottomaksi perusoikeudeksi, jota ei voida perusoikeussuojajärjestelmän yleisten oppien periaatteidenkaan mukaisesti lainkaan rajoittaa, eli se on kieltomuotonsa seurauksena ehdoton ja poikkeukseton perusoikeus. Kidutuksen kiellolla on yhteys useisiin kansainvälisoikeudellisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin (HE 309/1995 s. 47 s.). Kidutuksen ja ihmisarvon vastaisen kohtelun kielto koskee sekä fyysistä että henkistä kohtelua: "Kidutuksen kiellon nimenomainen maininta perustuslaissa korostaa sitä, ettei tätä erittäin vakavaa henkistä tai fyysistä kärsimystä aiheuttavaa kohtelua tule sallia missään olosuhteissa" (HE 309/1993 perusoikeusuudistukseksi s. 47). Se on tarkoitettu kattamaan kaikki julmat, epäinhimilliset tai halventavat rangaistukset tai muut vastaavan kohtelun muodot.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

LähikäsitteetAlaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.03.2019: Oikeustiede:kidutuksen kielto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kidutuksen kielto.)SLYpalkki.jpg