Oikeustiede:kestävä metsätalous

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kestävä metsätalous

kestävä metsätalous
Definition metsien ja metsämaiden hoitoa ja käyttöä, jonka yhteydessä säilytetään niiden monimuotoisuus, tuottavuus, uusiutumiskyky, elinvoimaisuus ja mahdollisuus toteuttaa nyt ja tulevaisuudessa merkityksellisiä ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia toimintoja paikallisilla, kansallisilla, alueellisilla ja maailmanlaajuisilla tasoilla, aiheuttamatta samalla vahinkoa muille ekosysteemeille
Explanation Nykyisellä tavalla ymmärrettävä kestävän metsätalouden käsite sai alkunsa 1990-luvulla, jolloin myös muut kuin puuntuotannolliset arvot tulivat voimakkaasti mukaan metsien käyttöä koskevaan keskusteluun. Rion ympäristökonferenssissa vuonna 1992 hyväksyttiin asiakirja metsien hoitoon, käyttöön, suojeluun ja kestävään kehitykseen liittyvistä periaatteista. Näiden metsäperiaatteiden merkitys kestävän metsätalouden määrittelyssä on ollut merkittävä. Helsingissä pidetyssä metsäministerikonferenssissa vuonna 1993 määriteltiin Euroopan metsien kestävän hoidon ja käytön sekä biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen yleisperiaatteet. Näihin periaatteisiin viitataan myös nykyisen metsälakimme (1093/1996) 1 §:n perusteluissa, jossa kestävän metsätalouden sisältöä määritellään. Metsien kestävällä hoidolla ja käytöllä tarkoitetaan metsälain perustelujen mukaan "metsien ja metsämaiden hoitoa ja käyttöä siten, että säilytetään niiden monimuotoisuus, tuottavuus, uusiutumiskyky, elinvoimaisuus ja mahdollisuus toteuttaa nyt ja tulevaisuudessa merkityksellisiä ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia toimintoja paikallisilla, kansallisilla, alueellisilla ja maailmanlaajuisilla tasoilla sekä siten, ettei aiheuteta vahinkoa muille ekosysteemeille". Lisäksi metsälain tarkoittama metsien kestävä hoito ja käyttö saa metsälain esitöiden kautta oikeudellista sisältöä maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön vuonna 1994 yhdessä vahvistamasta metsätalouden ympäristöohjelmasta, jossa metsien kestävä hoito ja käyttö määritellään.
Additional Information
Kirjoittaja: Kimmo HuttunenReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:kestävä metsätalous. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kestävä metsätalous.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →