Oikeustiede:kestävä käyttö

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kestävä käyttö

kestävä käyttö
Definition luonnonvarojen kulutuksen mitoittamista niiden uusiutumiskykyä tai kestokykyä vastaavaksi
Explanation Luonnonvaratalouden osalta kestävän käytön merkitys ilmenee uusiutuvien luonnonvarojen sääntelyssä. Metsätaloudellisen lainsäädännön tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä siten, että metsät antavat kestävästi hyvän tuoton samalla, kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään. Vastaavasti kalastuslain tarkoituksena on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu. Vaikka vesiluonnonvaran uusiutumiskyky ei ole samalla tavalla kulutuksesta riippuvainen, myös vesilain tavoitteena on edistää, järjestää ja sovittaa yhteen vesivarojen ja vesiympäristön käyttöä niin, että se on yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää. Kulutuksenkin ohjauksessa kestävä käyttö ilmenee pyrkimyksenä hillitä neitseellisiin luonnonvaroihin perustuvien tuotteiden ja hyödykkeiden valmistusta ja saattamista markkinoille. Valmistus pyritään ohjaamaan kierrätyksen kautta saataviin uusioraaka-aineisiin. Keinona kulutuksen ja valmistuksen ohjaamiseen kestävän käytön suuntaan edistetään etenkin taloudellisin keinoin. Tavoite ilmenee esimerkiksi jätelainsäädännössä, jonka erääksi tehtäväksi on asetettu ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta sekä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tämä ns. elinkaariajattelu on yhteydessä jätteitä aiheuttavan kulutuksen säästämiseen. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden lainsäädännössä jätesääntely toteuttaa jätehierarkiaa.
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Related Concepts

Sources

Kuusiniemi&al2013, HolloE2009

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.06.2019: Oikeustiede:kestävä käyttö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kestävä käyttö.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →