Oikeustiede:keskusviranomainen

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

keskusviranomainen

keskusviranomainen
Definition valtion kansallisesti valitsema viranomainen, joka huolehtii keskitetysti kansainvälistä yhteistyötä koskevien sopimusvelvoitteiden toteuttamisesta
Explanation Keskusviranomainen toimii yhteistyössä muiden valtioiden keskusviranomaisten kanssa. Tarkoituksena on, että eri valtioiden viranomaisten on helppo vaihtaa keskenään tietoa ja on selvää, mihin toisen valtion viranomaiseen voi olla yhteydessä. Ensimmäinen selvästi keskusviranomaisjärjestelmää hyödyntävä yleissopimus oli elatusapujen perinnästä annettu yleissopimus (Convention on the Recovery Abroad of Maintenance, yleissopimus elatusavun perimisestä ulkomailla, SopS 37/1962). Keskusviranomaisjärjestelmän lopullinen läpimurto tapahtui kuitenkin vasta Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssissa, kun sitä alettiin hyödyntää lapsikaappaussopimuksen (Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction, yksityisoikeuden alaa koskeva yleissopimus kansainvälisestä lapsikaappauksesta, SopS 57/1994) soveltamisalalla. Nykyään sitä käytetään myös monissa muissa Haagin konferenssin yleissopimuksissa ja unionin kansainvälisperheoikeudellisissa asetuksissa. Pääsääntöisesti keskusviranomaistehtäviä hoitavat valtioiden oikeusministeriöt. Tähän on kuitenkin alakohtaisia poikkeuksia. Suomessa keskusviranomaistehtäviä hoitaa oikeusministeriö, mutta kansainvälisiä adoptioita koskevan adoptioyleissopimuksen alalla tehtävä kuuluu Valviran alaiselle adoptiolautakunnalle. Keskusviranomaisjärjestelmää käytetään useissa Haagin konferenssin yleissopimuksissa esimerkiksi lapsikaappaussopimuksessa, adoptioyleissopimuksessa (Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, yleissopimus lasten suojelusta ja yhteistyöstä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa, SopS 29/1997), lastensuojelusopimuksessa (Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children, yleissopimus toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa, SopS 9/2011) ja aikuistensuojelusopimuksessa (yleissopimus aikuisten kansainvälisestä suojelusta, Convention of 13 January 2000 on the International Protection of Adults, SopS 11/2011).
Additional Information
Kirjoittaja: Katja Karjalainen

Related Concepts

Sources

ErtmanI1983, s. 63-68, HelinM2013, s. 587-589, Hess&Spanken2014, KarjalainenK2016, s. 239-240 ja 245-247, McCleanJD2012, s. 7-8

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.06.2019: Oikeustiede:keskusviranomainen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:keskusviranomainen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →