Oikeustiede:kehysohjaus

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kehysohjaus

kehysohjaus
Määritelmä kehysohjauksella tarkoitetaan menettelytapoja ja välineitä, joiden avulla hallitus päättää yhteiskuntapoliittisesti keskeisimmistä linjauksista ja resursseista sekä hyväksyy perusteet toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion laadinnalle
Selite Kehysohjauksella ohjataan toiminnan ja talouden suunnittelua sekä budjetointia. Kehysjärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 1991 alkaen. Sen tavoitteena on saattaa budjettivalmistelu jo alusta alkaen realistisiin ja hallituksen ohjelman mukaisiin raameihin. Kehykset omalta osaltaan pakottavat ministeriöt jo budjettivalmistelun yhteydessä harkitsemaan perusteellisesti menojaan ja niiden tärkeysjärjestystä.

Kehysmenettelyn hyvinä puolina on pidetty muun muassa valtion menojen kasvun hillintää ja lisäbudjettien koon pienenemistä. Kehysmenettely on arvioitu hyväksi keinoksi tasapainottaa julkista taloutta. Se sisältää myös selkeät numeeriset tavoitteet, joiden toteutumista voidaan luotettavasti arvioida määrärahapäätöksiä tehtäessä. Menettely on auttanut talouspolitiikan tavoitteiden saavuttamisessa ja saanut aikaan vahvan poliittisen sitoutuneisuuden. Toisaalta liikkumatila on pieni ja järjestelmä on osin joustamaton eikä menettely kata koko julkista taloutta. Lisäksi maksuaikataulun muutokset suhteessa alkuperäiseen suunnitelmaan voivat olla ongelmallisia. Se voi myös vaikeuttaa priorisointia. Kehysjärjestelmää on kuitenkin edelleen kehitetty.

Uudistettu valtiontalouden kehysjärjestelmä otettiin käyttöön vaalikauden 2003–2007 alussa. Kehysohjauksessa valtioneuvosto osoittaa toimintayksiköille rajat (rahakehykset), joiden puitteissa niiden tulee tuottaa palveluita. Valtioneuvostolla on keskeinen asema suunnittelua koskevassa päätöksenteossa. Hallitusohjelma antaa eväitä kehykselle.

Valtioneuvosto antaa selontekona budjettikehykset eduskunnalle, jonka vastaus perustuu valtiovarainvaliokunnan mietintöön. Näin eduskunta sitoutuu poliittisesti ennakolta tulevaan budjettiesitykseen.
Lisätiedot Kirjoittaja: Matti Myrsky

LähikäsitteetAlaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.03.2019: Oikeustiede:kehysohjaus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kehysohjaus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg