Oikeustiede:kaupallisen viestinnän perusoikeussuoja

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kaupallisen viestinnän perusoikeussuoja

kaupallisen viestinnän perusoikeussuoja
Definition sananvapauteen sisältyvä oikeus lähettää markkinointiin, mainontaan ja muihin kaupallisiin tarkoituksiin perustuvaa viestintää sekä oikeus saada tietoa markkinoilla kaupallisesti tarjottavista hyödykkeistä ja palveluista
Explanation Markkinointi ja kaupallinen viestintä kuuluvat perustuslain 12 §:n turvaaman sananvapauden piiriin, mutta niihin voidaan helpommin kohdistaa sääntelyä kuin sananvapauden ydinalueelle kuuluvaan poliittiseen viestintään. Kaupalliseen viestintään kohdistuvien rajoitusten pitää perustua hyväksyttäviin tarkoituksiin ja perusoikeuksien yleisiin rajoitusperusteisiin. Kaupallinen viestintä on suojattu perusteetonta ja mielivaltaista puuttumista vastaan samalla tapaa kuin muu viestintä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on monissa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan sananvapautta koskevissa ratkaisuissa katsonut, että valtion harkintamarginaali mainonnan ja kaupallisen viestinnän rajoittamisessa on laajempi kuin poliittisen viestinnän alueella. Kaupalliseen viestintään voi kohdistua sekä viestin lähettäjän että vastaanottajan omaisuudensuojaan perustuvia taloudellisia intressejä. Harhaanjohtava tai puutteellisia tietoja sisältävä markkinointi loukkaa kuluttajien varallisuusintressejä, joten tältä osin markkinoijan sananvapaus väistyy kuluttajien omaisuudensuojan hyväksi. Kaupalliseen viestintään kohdistuva sääntely voi perustua myös yksityiselämän suojaan, kuluttajansuojaan ja kilpailun vilpittömyyden turvaamiseen.
Additional Information
Kirjoittaja: Riitta Ollila

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 11.7.2020: Oikeustiede:kaupallisen viestinnän perusoikeussuoja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kaupallisen viestinnän perusoikeussuoja.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg