Oikeustiede:katu

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

katu

katu
Definition asemakaavassa liikennekäyttöön osoitettu yleinen väylä
Explanation Asemakaavassa osoitetaan yleiseen käyttöön kunnan tai muun julkisyhteisön toteutettaviksi tarkoitettuja alueita. Tällaisia alueita ovat katualueet, torit, liikennealueet, virkistysalueet ja näihin verrattavat muut alueet. Katualue käsittää asemakaavassa osoitetun alueen maanalaisine ja maanpäällisine sekä yläpuolisine johtoineen, laitteineen ja rakenteineen, jollei asemakaavassa ole toisin osoitettu (maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) 63 §).

Muita liikennealueita ovat asemakaavassa maanteitä, rautateitä, vesiteitä, satamia ja lentokenttiä varten osoitetut alueet. Asemakaavassa voidaan osoittaa alueita myös maantietä ja siihen liittyviä väyliä varten. Asemakaavassa maantie voidaan osoittaa kaduksi, jolloin se muuttuu kadunpitopäätöksellä kaduksi. Maantie lakkaa, kun kadunpitopäätös on tehty. Asemakaava-alueeseen sisältyvä tienpitäjän omistama maantien tiealue siirtyy korvauksetta kunnan omistukseen asemakaavan tullessa voimaan ja tiealueeseen syntyy samalla tienpitäjälle liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetussa laissa (503/2005) tarkoitettu tieoikeus.

Kun asemakaava hyväksytään alueelle, jolla ei ole ollut asemakaavaa, kunta saa omistukseensa katualueen, joka ei sille ennestään kuulu, kiinteistönmuodostamislain mukaisella kiinteistötoimituksella. Kunta saa alueen haltuunsa, kun sitä ryhdytään rakentamaan tai muutoin tarvitaan käytettäväksi ja alueen erottamista koskeva kiinteistötoimitus on pantu vireille taikka kun kunta on suorittanut alueesta korvauksen (MRL 94 §). Tästä katualueesta kunta on velvollinen suorittamaan maanomistajalle korvausta siltä osin kuin luovutettavan alueen pinta-ala ylittää 20 prosenttia hänen kysymyksessä olevalla asemakaava-alueella omistamastaan maasta tai on suurempi sitä rakennusoikeuden määrää, jonka saa rakentaa hänelle jäävälle maalle tällä asemakaava-alueella (MRL 104 §).
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Related Concepts

Sources

Ekroos&Majamaa2005, Hallberg&al2015, HolloE2006

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.9.2020: Oikeustiede:katu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:katu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →