Oikeustiede:katselmustoimitus

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

katselmustoimitus
(hist.)

katselmustoimitus
Määritelmä vesioikeudellisen hakemusasian käsittelyn itsenäinen välivaihe
Selite Vesioikeudellisen menettelyn osana olleen katselmustoimituksen tarkoituksena oli alunperin lupahakemukseen liitetyn hankesuunnitelman tarkastaminen. Katselmustoimituksesta kehittyi myöhemmin menettely, jossa selvitettiin yksityiskohtaisesti hankkeen hyödyt ja haitat, arvioitiin hankkeesta johtuvat vahingot, kuultiin asianosaisia sekä laadittiin ratkaisuehdotus lupaviranomaiselle (katselmuskirja).

Katselmustoimitusta käytettiin tyypillisesti laajoissa ja hankalissa lupa-asioissa ja erillisissä korvausasioissa. Sitä voitiin käyttää kuitenkin myös muuntyyppisissä hakemusasioissa, joissa hakemusasiakirjat tai asian laatu eivät mahdollistaneet asian välitöntä ratkaisemista lupaviranomaisessa. Määräyksen katselmustoimitukseen antoi lupaviranomainen ja katselmustoimituksen suoritti toimitusinsinööristä ja uskotuista miehistä koostuva toimitusmiehistö. Katselmustoimitus tapahtui erillään lupaviranomaisesta, joka ei voinut vaikuttaa katselmustoimituksen etenemiseen tai siellä tehtäviin ratkaisuihin.

Vesien pilaamisasioiden siirtyminen ympäristönsuojelulakiin, vesioikeudellisen lupamenettelyn kehittyminen ja hakemusasiakirjojen laadun parantuminen supistivat katselmustoimituksen käyttöalaa. Katselmustoimituksesta luovuttiin vuonna 2012 voimaantulleen vesilainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Käytetyt lähteet: Vesilaki (587/2011)
Lisätiedot
Kirjoittaja: Jari Salila

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

HE 277/2009 vp, EIF II, s. 159-161

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.03.2019: Oikeustiede:katselmustoimitus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:katselmustoimitus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →