Oikeustiede:kansainvälinen ympäristöoikeus (kansainvälinen julkisoikeus)

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kansainvälinen ympäristöoikeus
kansainvälinen julkisoikeus

kansainvälinen ympäristöoikeus
Määritelmä kansainvälistä ympäristönsuojelua sekä ympäristön pilaamisesta johtuvia valtioiden keskinäisiä vastuita koskeva kansainvälisen oikeuden ala
Selite Nykyaikaisessa laajassa merkityksessä kansainvälinen ympäristöoikeus koskee ihmiskunnan pyrkimyksiä rajoittaa elinympäristönsä saastumista ja pilaantumista sekä luonnonvarojen ehtymistä tavalla, joka sopisi kestävän kehityksen puitteisiin. Se on kansainvälisen oikeuden erityisosa-alue ja siksi sen lähtökohtina pidetään etenkin valtioiden vastuita kansalaistensa toimista sekä niiden velvollisuuksia toisiaan ja ihmiskuntaa kohtaan. Kokonaisuutena kansainvälinen ympäristöoikeus käsittelee sellaisia kysymyksiä kuin väestönkasvu, luonnonkirjo (biodiversiteetti), ilmastonmuutos, otsonikato, ympäristömyrkyt ja haitalliset aineet, ilman, maan ja vesistöjen rajatylittävä saastutus, merten elollisten luonnonvarojen suojelu, aavikoituminen, kulttuuriperinnön ja luonnonperinnön suojelu, avaruusromu- ja kiertoratakysymykset sekä ydinvahingot. Perinteisessä suppeassa merkityksessä kansainvälisellä ympäristöoikeudella tarkoitetaan niitä kansainvälisen oikeuden sääntöjä, joiden kohteena on valtiosta toiseen tai valtiottomalla alueella tapahtuva ympäristön pilaaminen ja niistä koituvat vastuut. Useimmiten on kysymys tilanteesta, jossa yhden valtion (lähdevaltion) alueella tai tuomiovallan alaisuudessa harjoitettu toiminta aiheuttaa vahinkoa lähdevaltion rajojen ulkopuolella. Tällöin kansainvälinen oikeus sääntelee lähdevaltion ja kohdevaltion (tai joskus myös muun oikeushenkilön) välisiä suhteita ja vastuita. Milloin ympäristövahingon seuraamukset ovat johdettavissa yksityisiin toimijoihin tai yksityisen ominaisuudessa toimineisiin julkisiin toimijoihin, ja niitä käsitellään kansallisessa tuomioistuimessa, tulevat esille mm. kysymykset toimivaltaisesta tuomioistuimesta ja sovellettavasta laista. Näihin kysymyksiin sovelletaan tapauksen luonteen mukaan kansainvälisen yksityisoikeuden normeja.
Lisätiedot
Kirjoittajat: Martti Koskenniemi ja Ville Kari

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Gray&al(toim.)2016, GuruswamyL2017, Hollo&al(toim.)2013, Sands&Galizzi2004, Sands&Peel2012, SpringerA2016, ViikariL2008, Bodle&al2016, s. 5, Werwerinke-Singh&Doebbler2016, s. 1486

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:kansainvälinen ympäristöoikeus (kansainvälinen julkisoikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kansainvälinen ympäristöoikeus (kansainvälinen julkisoikeus).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →