Oikeustiede:kansainvälinen rikosoikeusapu

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kansainvälinen rikosoikeusapu

kansainvälinen rikosoikeusapu (luo nimityssivu)
Definition oikeudellisesti säännelty menettely, johon viranomainen ryhtyy toisen valtion viranomaisen pyynnöstä tässä valtiossa vireillä olevan, vireille tulevan tai jo päättyneen rikosoikeudenkäynnin vuoksi
Explanation Kansainvälinen rikosoikeusapu käsittää useita eri oikeusavun muotoja. Rikoksentekijän luovuttamisen lisäksi kansainvälistä rikosoikeusapua voidaan antaa siten, että koko rikosoikeudenkäynti siirretään toiseen maahan. Valtio voi siten pyytää, että rikosta koskeva syyte nostetaan ja ajetaan toisessa valtiossa, jolla on myös tuomiovalta asiassa. Kansainväliseen rikosoikeusapuun kuuluu myös ulkomaisen rikostuomion täytäntöönpano sekä rikosprosessuaalisten pakkokeinojen tai turvaamistoimien käyttäminen muualla kuin tuomioistuinvaltiossa.

Edelleen kansainvälinen rikosoikeusapu voi tarkoittaa myötävaikuttamista todisteluun rikosoikeudenkäynnissä, joka on vireillä toisessa valtiossa. Tämä pitää sisällään esimerkiksi todistajan tai asiantuntijan kuulemisen, katselmuksen toimittamisen sekä asiakirjan tai esineen esittämisen. Myös eri rekisteritietojen luovuttaminen ja oikeudenkäyntiasiakirjojen kuten haasteiden ja kutsujen tiedoksiantaminen kuuluu kansainväliseen rikosoikeusapuun.

Kansainvälinen rikosoikeusapu voidaan ymmärtää sekä laajemmassa että suppeammassa mielessä. Ensiksi mainittuun kuuluvat kaikki mainitut oikeusavun muodot kun taas suppeammassa mielessä oikeusapu käsittää vain todistelun vastaanottamisen, asiakirjojen tiedoksiannon ja tietojen luovuttamisen.
Additional Information
Kirjoittaja: Karri Tolttila

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.06.2019: Oikeustiede:kansainvälinen rikosoikeusapu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kansainvälinen rikosoikeusapu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →