Oikeustiede:kansainvälinen merenpohja-alue

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kansainvälinen merenpohja-alue

kansainvälinen merenpohja-alue
Definition rantavaltioiden merivyöhykkeiden ulkopuolella sijaitseva syvänmerenpohja
Explanation Rantavaltioiden talousvyöhykkeiden ja mannerjalusta-alueiden ulkopuolella sijaitsevat merenpohja-alueet ovat kansainvälistä syvänmerenpohjaa. Sitä voidaan käyttää vain rauhanomaisiin tarkoituksiin. Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous julisti vuonna 1970 kansainvälisen merenpohja-alueen ja sen luonnonvarat ihmiskunnan yhteiseksi perinnöksi. Tätä koskeva määräys on YK:n vuoden 1982 merioikeusyleissopimuksen keskeisimpiä periaatteita. Syvänmerenpohjan runsaiden mineraalivarojen hyödyntämisestä sopiminen osoittautui kuitenkin vaikeaksi. Kehittyvät valtiot edellyttivät toiminnan alistamista kansainväliseen valvontaan, kun taas johtavat teollisuusvaltiot pyrkivät mahdollisimman suureen yrittäjävapauteen. Merioikeusyleissopimukseen hyväksyttiin kansainvälinen hallintojärjestely, joka ei saanut varsinkaan Yhdysvaltojen, Ison-Britannian ja Saksan liittotasavallan kannatusta.

Vasta vuonna 1994 merioikeusyleissopimusta onnistuttiin täydentämään syvänmerenpohjan kysymyksiä koskevalla lisäsopimuksella (New Yorkin soveltamissopimus), jonka perusteella valtaosa teollistuneista valtioistakin on liittynyt sopimuskokonaisuuteen. Lisäsopimuksen mukaan sopimusvaltiot organisoivat ja valvovat syvänmerenpohjan luonnonvaratoimintaa Kansainvälisen merenpohjajärjestön avulla. Syvänmerenpohjan mineraalivaroja voivat hyödyntää sekä valtiot ja yksityiset yrittäjät että järjestön oma kaivosyritys. Toiminta edellyttää merenpohjajärjestön lupaa ja siihen liittyvien lupamaksujen suorittamista. Syvänmerenpohjan kaivostoiminnan taloudelliseen kannattavuuteen liittyy kuitenkin yhä ongelmia.

Merioikeusyleissopimuksen syvänmerenpohjaa koskevat määräykset keskittyvät elottomien luonnonvarojen tutkimiseen ja hyödyntämiseen. Lisäksi tunnustetaan koko ihmiskunnan hyväksi tehtävän meritieteellisen tutkimuksen vapaus. Muutoin syvänmerenpohja voidaan rinnastaa aavaan mereen: rauhanomainen, merioikeusyleissopimuksen ympäristönsuojelumääräyksiä kunnioittava muu toiminta on lähtökohtaisesti kaikille mahdollista. Uusia sääntelyongelmia ovat aiheuttaneet syvänmerenpohjan elollisista olioista löytyvät arvokkaat geenivarat, joita ei vielä osattu huomioida merioikeusyleissopimuksessa.
Additional Information
Kirjoittajat: Kari Hakapää ja Lotta Viikari

Related Concepts

Sources

HakapääK2010, s. 416-423, TanakaJ2015, s. 177-192

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.06.2019: Oikeustiede:kansainvälinen merenpohja-alue. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kansainvälinen merenpohja-alue.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →