Oikeustiede:kansainvälinen lapsioikeus

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kansainvälinen lapsioikeus

kansainvälinen lapsioikeus
Määritelmä kokonaisuus, joka sisältää rajat ylittävän lapsen huollon ja edunvalvonnan, lapsen elatuksen, vanhemmuuskysymykset, kansainvälisen lapsikaappauksen ja kansainvälisen adoption
Selite Kansainvälinen lapsioikeus on sisällöllisesti erittäin kattava käsite, koska se sisältää kaikki rajat ylittävät kansainvälisyksityisoikeudelliset lapseen liittyvät oikeudelliset kysymykset. Keskeistä kansainvälisen lapsioikeuden alalla on, että pyrkimyksenä on kysymyksestä riippumatta ennen kaikkea lapsen edun turvaaminen. Lapsen oikeuksien sopimukseen (Convention on Rights of Child, Lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus, SopS 59/1991) perustuva lapsen etu on keskeinen käsite kaikissa yleissopimuksissa ja kansallisissa laeissa, joilla lapsen asema rajat ylittävissä tilanteissa on pyritty turvaamaan. Kansainväliseen lapsioikeuteen kuuluu esimerkiksi kysymys siitä, missä lapsen huoltoa koskeva riita tulee ratkaista. Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssin lastensuojelusopimuksen ja Bryssel II a -asetuksen perusteella tällöin ratkaiseva on pääsääntöisesti lapsen asuinpaikka. Asuinpaikkavaltion viranomaisilla katsotaan olevan paras mahdollisuus tehdä lapsen edun mukainen päätös. Vastaavasti tästä syystä lapsi palautetaan lapsikaappaussopimuksen perusteella takaisin asuinpaikkavaltioonsa.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Katja Karjalainen

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

HelinM2013, s. 285-312, s. 313-466, s. 533-600, SilbermanL2006

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.03.2019: Oikeustiede:kansainvälinen lapsioikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kansainvälinen lapsioikeus.)