Oikeustiede:kansainvälinen aikuistensuojelu

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kansainvälinen aikuistensuojelu

kansainvälinen aikuistensuojelu
Määritelmä 18 vuotta täyttäneiden vajaakykyisten henkilöiden edustamista ja avustamista taloudellisissa, henkilökohtaisissa ja hoidollisissa asioissa silloin, kun näillä asioilla on rajat ylittävä kansainvälinen liityntä
Selite Aikuistensuojelu on kansallisten lakien erovaisuuksien ja erilaisten systematisointitapojen vuoksi Haagin konferenssin aikuistensuojelua koskevassa sopimuksessa omaksuttu autonominen käsite (Convention of 13 January 2000 on the International Protection of Adults, SopS 11/2011, Yleissopimus aikuisten kansainvälisestä suojelusta, SopS 11/2011). Vastaavanlainen autonominen käsite on esimerkiksi lastensuojelusopimuksessa (Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children, Yleissopimus toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa, SopS 9/2011) ja Bryssel II a -asetuksessa käytetty vanhempainvastuun käsite. Aikuistensuojelulla viitataan pääsääntöisesti 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä, aikuisia, koskevaan rajat ylittävään edunvalvontaan. Aikuistensuojelun käsite kattaa kuitenkin myös sellaisia aikuisten hoitoon ja hoivaan liittyvä asiaryhmiä, joita ei voida luokitella edunvalvontaoikeuden alaan kuuluvaksi.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Katja Karjalainen

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

HelinM2013, s. 468, KarjalainenK2016, s. 47-48

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.03.2019: Oikeustiede:kansainvälinen aikuistensuojelu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kansainvälinen aikuistensuojelu.)